MIND verwelkomt twee nieuwe leden in bestuur en raad van toezicht

In de Algemene Ledenvergadering zijn Hannah Hollestelle en Paul van Rooij benoemd tot bestuurslid van vereniging MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid. Vervolgens zijn zij ook benoemd als lid Raad van Toezicht van stichting MIND.  MIND is zeer verheugd dat zij hun expertise en kennis willen inzetten voor onze missie om Nederland psychisch gezonder te maken en stem te geven aan alle mensen die te maken hebben met psychische problemen. 

Hannah studeert Politicologie en is voorzitter van het bestuur van ExpEx, een van de leden van de vereniging MIND Platform. ExpEx zet zich in voor het verbeteren van de jeugdzorg vanuit het perspectief van jongeren zelf. Als jonge ervaringsdeskundige is ze ook actief voor de gemeente Den Haag, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Parnassia Groep/Youz en ZonMw. Ze doet dit vanuit de motivatie om voor jongeren kansen te creëren om volwaardig te kunnen participeren. 

Paul heeft een grote staat van dienst als toezichthouder, bestuurder adviseur en interimmanager in de zorg en belangenbehartiging. Hij was onder andere directeur van de Nederlandse ggz en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Verder is hij lid van de Raad van Toezicht van GGZ Friesland. Paul is gewend om in politiek gevoelige situaties te werken en heeft daarbij het perspectief van cliënten en naasten op zijn netvlies.  

Hannah en Paul zullen op een aantal belangrijke dossiers van MIND gaan opereren zoals Jeugd en Wet verplichte ggz. We zien uit naar de samenwerking met hen. 

paul van rooij en hannah hollestelle
Meer nieuws