Manifest Lijm de Zorg legt terecht de vinger op veel zere plekken

mensen1

Op maandag 20 januari is het manifest ‘Lijm de Zorg’ gepubliceerd en roepen de samenstellers op om de speciale petitie te ondertekenen. MIND vindt het manifest Lijm de Zorg een waardevol initiatief en sluit zich als bongenoot bij het initiatief aan. Het manifest sluit aan op de zaken waar MIND voor strijdt. Hoe meer aandacht voor deze misstanden, des te beter.

De grote problemen in de jeugdzorg en de jeugd-ggz, de onacceptabel lange wachttijden, het gebrek aan goede zorg juist voor mensen die deze het hardst nodig hebben, zijn allemaal zaken waar wij  dagelijks mee bezig zijn. Wij doen dit namens meer dan 100 cliënten en familieorganisaties en brengen op alle relevante plekken in wat er in Nederland aangepakt moet worden en op welke manier. Dit manifest is een mooi extra geluid en verhoogt de ‘sense of urgency ‘ bij publiek en politici om problemen in de zorg aan te pakken.

MIND voegt graag nog een punt toe, namelijk de sociale positie van mensen met (ernstige) psychische problemen. Deze mensen lijden vaak onder een gebrek aan bestaanszekerheid en toekomstperspectief. 

Meer over het manifest en de petitie op lijm de zorg.

Meer nieuws