IPW presenteert rapport waardenonderzoek zelfregie- en herstelinitiatieven

publ waarden

In opdracht van MIND heeft het Instituut voor Publieke Waarden(IPW) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Op 11 april hebben Renske Kroeze, Jop Munneke en Albert-Jan Kruiter de resultaten gepresenteerd aan de initiatieven die betrokken zijn geweest bij het onderzoek en andere belangstellenden. Zo'n dertig mensen waren aanwezig om uit de eerste hand kennis te nemen van de drie manieren waarop initiatieven zelf hun waarde zichtbaar kunnen maken. De bijeenkomst werd gestart met een fragment uit de film over 4 initiatieven gemaakt door het herstelinitiatief Out of the Box TV. Recovery college Nei Skoen uit Helmond kwam in dit fragment in beeld.

Het rapport laat zien hoe je de waarde kunt vertellen, uitdrukken en ervaren. Een speciale KBA-tool, een excell-bestand beschikbaar op de website, helpt om voor het eigen initiatief een kosten-baten-analyse te maken. Ook over het vervolg van dit actieonderzoek is nagedacht. IPW presenteerde een plan voor een "learning community" voor initiatiefnemers en managers van zelfregie- en herstelinitiatieven om hun sociale ondernemerskwaliteiten op een hoger plan te brengen. Een soort mini-MBA van een jaar met elke maand een bijeenkomst. Dit plan werd goed ontvangen door de aanwezigen. Als afsluiting van de bijeenkomst heeft Sonja Visser, directeur van Zelfregiecentrum Venlo, het eerste exemplaar van het rapport aangeboden aan Ruud,  één van de geïnterviewde deelnemers in Venlo. Hij vertelde hoeveel het Zelfregiecentrum voor zijn leven heeft betekend. Vanuit arbeidsongeschiktheid is hij nu zover dat hij de opleiding voor ervaringsdeskundige bij herstelacademie Markieza is gestart.

Wie een gedrukt exemplaar van het rapport nodig heeft, bijvoorbeeld om zijn contactpersoon bij de gemeente te overtuigen van de waarde van zijn initiatief, kan dit kosteloos aanvragen bij Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl. Ook verder info bij Greetje: 06-19647521.

Meer nieuws