Leergang Maatschappelijk Ondernemen van start

Fin-overleg1

Update 11 oktober:

De leergang voor startende initiatiefnemers en ’tweede generatie’ ervaringsdeskundigen die een zelfregie- en/of herstelinitiatief voor mensen met een psychische kwetsbaarheid gaan (helpen) runnen gaat in oktober van start. In juli en augustus hebben zich 38 belangstellenden gemeld, waaruit 22 mensen zijn geselecteerd om deel te nemen aan de leergang. Ze komen uit het hele land en gaan samen een ‘learning community’ vormen die zich gaat verdiepen in zaken als de positionering, financiën, bedrijfsvoering, de mensen en organisatie van je initiatief. De School voor Publieke Waarden van het IPW verzorgd de leergang met inspirerende docenten uit aanpalende maatschappelijke initiatieven en ervaren managers uit de zelfregie- en herstelbeweging.

Meer informatie bij Greetje.Senhorst@wijzijnmind.nl

-----------------------------------------------------------------------

Als vervolg op het onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven (meer info, ziehier onder het kopje 'Producten') komt er een Leergang Maatschappelijk Ondernemen voor startende en 'tweede generatie'-initiatiefnemers van zelfregie- en herstelinitiatieven. In deze leergang leer je wat het inhoudt om een 'maatschappelijke onderneming' zoals een zelfregie- of herstelinitiatief te runnen. Hoe positioneer en verkoop je jezelf? Hoe zorg je dat je de juiste dingen blijft doen? Hoe zorg je voor duurzame financiering? Hoe richt je je bedrijfsvoering effectief in? En hoe zorg je voor blije mensen en een gezonde organisatie? Samen wordt verkend hoe je effectief kan zijn zonder je eigenheid en vrije ruimte te verliezen.

Download hier de flyer
Serieus geïnteresseerd? Vul de vragenlijst in en meld je hier aan (s.v.p. uiterlijk 17 augustus)
 

Meer nieuws