In memoriam Loes Bandsma

Loes Bandsma

Donderdag 23 juli 2020 overleed Loes Bandsma op 80 jarige leeftijd.

Loes was sinds 2009 bestuurslid van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en later tevens lid van de Raad van Toezicht van MIND. Haar hele professionele leven heeft Loes zich ingezet voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

Loes heeft haar functie met veel overtuiging ingevuld. Ze attendeerde ons altijd op vraagstukken rond de Jeugd GGz en vroeg met klem aandacht voor de problemen waar kinderen en ouders tegenaan liepen. Ze putte daarbij uit haar werk als kinder- en jeugdpsychotherapeut, dat ze tot op hoge leeftijd bleef uitoefenen. Met haar deskundigheid en betrokkenheid inspireerde ze MIND om zich sterk te maken voor betere zorg voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Loes was dan ook zeer verheugd met ons initiatief om MIND Young op te zetten om deze jongeren zelf een stem te geven. Na haar bestuurslidmaatschap is Loes betrokken gebleven als adviseur van de expertgroep Jeugd van MIND.

Loes zal zeer gemist worden. In de geest van haar levenslange werk zal MIND zich onverminderd sterk blijven maken voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid.

Meer nieuws