Het jaar in beeld: MIND Jaaroverzicht

Samen de psychische gezondheid in Nederland verbeteren: dat is waar MIND voor staat. En daar werken we op vele verschillende manieren aan: we organiseren evenementen om de aandacht te vestigen op belangrijke thema's in de ggz, we werven fondsen en maken onderzoek mogelijk, we behartigen de belangen van mensen met psychische problemen, we werken aan beleidsbeïnvloeding bij landelijke en lokale overheden, we bevorderen openheid rondom psychische aandoeningen, we bieden een platform voor informatie en het uitwisselen van ervaringen en we ondersteunen initiatieven die zelfregie en herstel bevorderen. En dat allemaal samen met tientallen lid- en lotgenotenorganisaties, honderden cliënten- en familieorganisaties en duizenden ambassadeurs en donateurs. 

Al onze activiteiten kun je volgen in onze online tijdlijn: het MIND Jaaroverzicht.
Benieuwd? Neem gauw een kijkje op www.mindjaaroverzicht.nl 

tijd2
Meer nieuws