Oproep Deltaplan Mentale Gezondheid

header deltaplan 2[1]

Eén op de vijf volwassenen krijgt ooit een depressie. Tienduizenden mensen staan op een wachtlijst voor de veelomvattende geestelijke gezondheidszorg. Het aantal dakloze 18- tot  65-jarigen in Nederland is in 10 jaar met 21.500 toegenomen. De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is 15 tot 20 jaar lager. Mentale problemen kosten de samenleving jaarlijks 20 miljard euro. Kortom, het gaat niet goed met de mentale gezondheid in Nederland. Aan de oplossing kunnen we allemaal bijdragen. MIND roept iedereen op om met concrete plannen bij te dragen aan een mentaal gezonde samenleving.

Van burn-out naar mentaal gezonde samenleving

Er moet veel meer gedaan worden aan het voorkomen van mentale problemen. En alle mensen die te maken krijgen met psychische problemen moeten zo snel mogelijk zorg en ondersteuning krijgen, dichtbij en op maat. Als samenleving moeten we mentale gezondheid op waarde schatten en hierin investeren. In alle aspecten van het leven - zoals wonen, werken, onderwijs, financiën, sport en ontspanning, zorg en ondersteuning - moeten we de mentale gezondheid van Nederland versterken. Wat willen we?

  • Meer inzet op preventie, om mentale gezondheid te bewaken, behouden en bevorderen.
  • Meer aandacht voor passende zorg, ondersteuning en zelfhulp.
  • Meer aandacht voor mentale gezondheid in alle aspecten van het leven.

Anders (samen)leven

We kunnen het probleem aanpakken door een andere manier van (samen)leven. Een leven met minder stress, minder prestatiedruk en een gezondere leefstijl. Laten we zo vroeg mogelijk beginnen met het bevorderen van gezondheidsvaardigheden door lessen mentale gezondheid aan te bieden op scholen. Als we meer inzetten op zelfhulp en weerbaarheid kan de rest van de schaarse zorg gaan naar de mensen die professionele hulp bij hun problemen nodig hebben. Ook het bevorderen van werkgelegenheid is een belangrijk medicijn voor mentale problemen. En als we meer oog hebben voor financiële gevolgen van onze maatregelen of ons handelen, kunnen we veel ellende voorkomen. Zelfs kleine schulden kunnen leiden tot grote psychische problemen. En we moeten vooral doorgaan met het stimuleren van sport en bewegen, dit heeft naast fysieke voordelen ook grote positieve effecten op onze mentale gezondheid.

Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid

Op 12 maart 2021 is het deltaplan gelanceerd tijdens de door MIND georganiseerde Talkshow Deltaplan Mentale Gezondheid. Op verzoek van MIND en De Argumentenfabriek ging Aldith Hunkar in gesprek met politici, werkgevers, belangrijke spelers in de onderwijssector en de zorg en ervaringsdeskundigen. Alle aanwezigen waren het erover eens: iedereen kan en moet bijdragen aan een mentaal gezondere samenleving. Lees hier verder over de talkshow en kijk de opnames terug.

Neem deel aan het Deltaplan Mentale Gezondheid

Iedereen kan op zijn eigen terrein een steentje bijdragen aan een mentaal gezonde samenleving. We vragen de Rijksoverheid, gemeenten, onderwijs, werkgevers, ondernemers, banken, verzekeraars, woningcorporaties, de zorg, sportbonden en -clubs en iedereen die zich geroepen voelt, om met concrete plannen en ideeën te komen om Nederland mentaal gezond te maken. En we vragen de overheid om een interdepartementale aanpak, waarbij VWS, SZW, OCW en Justitie en Veiligheid de handen ineen slaan en integraal werken aan mentale gezondheid. Alle concrete plannen en ideeën vormen samen het Deltaplan Mentale Gezondheid. Een plan, gedragen door de hele samenleving en uitgevoerd door de hele samenleving. Met een brede alliantie gaan we het Deltaplan aanbieden aan de (in)formateur van het nieuw te vormen kabinet.
 
Wilt u meer weten over het Deltaplan Mentale Gezondheid? Neem contact op met Mirjam Drost: mirjam.drost@wijzijnmind.nl

Download hier de oproep voor het Deltaplan Mentale Gezondheid

Download hier de infographic over het Deltaplan Mentale Gezondheid

Meer nieuws