Heb je ervaring met de Wvggz? Laat het ons weten!

ervaringmonitor wvggz

Update januari 2022: de ervaringenmonitor is tijdelijk uit de lucht

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz ingegaan, als vervanger van de Wet Bopz. Heb jij ervaring met de Wvggz, positief of negatief? MIND hoort deze graag. Op die manier kunnen we monitoren hoe de wet in de praktijk werkt voor cliënten en naasten en kunnen we belangrijke signalen doorgeven aan de wetgever (de overheid) en aan de uitvoerders van de wet, zoals de ggz en justitie. In het formulier hieronder kun je je ervaring (als cliënt of als naaste) doorgeven.

Afgelopen jaren heeft MIND zich ervoor ingezet dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) zo goed mogelijk ingevoerd wordt. We willen dat bij de toepassing van verplichte zorg uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen: verplichte zorg mag alléén worden gegeven als er géén andere mogelijkheden meer zijn. 

Via onze ervaringenmonitor kan iedereen ervaringen, positief of negatief, met de Wvggz delen. Met deze ervaringen willen we beter zicht krijgen op de praktijk rondom verplichte zorg in 2020 en kunnen we belangrijke signalen doorgeven aan de wetgever.
 

Meer informatie over de Wvggz vind je op deze site: https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
en op: www.dwangindezorg.nl 

Meer nieuws