Ervaringenmonitor Wet verplichte ggz

feedback wvggz

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz ingegaan, als vervanger van de Wet Bopz. Heb jij ervaring met de Wvggz, positief of negatief? MIND hoort deze graag. Op die manier kunnen we monitoren hoe de wet in de praktijk werkt voor cliënten en naasten.

Via onze ervaringenmonitor kan iedereen ervaringen met de Wvggz delen. In het formulier hieronder kun je je ervaring als cliënt of als naaste doorgeven. Dit kan doorlopend, maar we vragen je dit zo spoedig mogelijk te doen zodat we de eerste resultaten in september/oktober 2020 kunnen gaan verwerken.

Ga hier naar het formulier om je ervaring te delen

Eind 2020 zal de minister een nieuw wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aanbieden met voorstellen voor verdere aanscherping van de uitvoerbaarheid van de Wvggz en de Wzd. Een jaar later wordt de wetsevaluatie van beide wetten afgerond. Daarom is het belangrijk dat we nu ervaringen van cliënten en naasten ophalen en deze signalen doorgeven aan de wetgever, ggz en justitie. We doen dit bijvoorbeeld door brieven te sturen en berichten te plaatsen op onze website en in de (social) media. Dit is nooit herleidbaar tot specifieke personen.

Afgelopen jaren heeft MIND zich ervoor ingezet dat de Wet verplichte ggz (Wvggz) zo goed mogelijk ingevoerd wordt. We willen dat bij de toepassing van verplichte zorg uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen: verplichte zorg mag alléén worden gegeven als er géén andere mogelijkheden meer zijn. MIND heeft zich bij de ontwikkeling van de wet ingespannen voor een verbeterde rechtsbescherming van de client en voor de juridische verankering van familie en andere naastbetrokkenen. MIND blijft actief betrokken bij het wetgevingstraject en de uitvoering van de Wvggz.

Meer informatie over de Wvggz vind je op onze website: https://mindplatform.nl/thema/wet-verplichte-ggz
en op: www.dwangindezorg.nl