Geslaagd en druk bezocht congres 'Samen werken aan sociale inclusie'

Donderdag 15 maart 2018 vond in Nieuwegein het groots opgezette congres 'Samen werken aan sociale inclusie' plaats. Ruim 800 bezoekers waren naar het NBC congrescentrum gekomen om kennis te delen, te netwerken en samen een boost te geven aan het bevorderen van sociale inclusie. De organisatie werd gedaan door de programma's Nieuwe wegen GGZ en opvang, Schakelteam personen met verward gedrag, MIND Regie in de Regio, Opvang en Bescherming en Inclusieve Wijk en de organisaties Federatie Opvang, MIND, Trimbos Instituut, GGZ Nederland, RIBW Alliantie Phrenos kenniscentrum, Sociaal Werk Nederland, Movisie, VNG, VGN en Vilans.

De aanwezigen konden een interactief programma volgen. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid verzorgde op het congres een bouwsessie over burgerkracht en workshops over zelfregie- en herstelinitiatieven, financiering en het regelen daarvan, samenwerking in de regio en bejegening in de spreekkamer op weg naar werk. Een film over zelfregie- en herstelinitiatieven van filmcollectief Out of the box ging op het congres in première. 

‘Wat doe je om een inclusieve wijk te realiseren, met voldoende draagvlak voor kwetsbare burgers?’ Dat was de hamvraag. Er kwamen vele creatieve oplossingen naar voren. 

Terugblik
Lees het uitgebreide e-zine hier
Een korte terugblik met vijf prominenten, die tijdens het congres optraden als expeditieleiders, vind je hier

Meer informatie over dit congres: website Nieuwe wegen GGZ en opvang
 

congres1
Meer nieuws