Publicatie handvatten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelinitiatieven

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat er een landelijk dekkend netwerk van laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven wordt gerealiseerd. Om de realisatie van deze afspraak te stimuleren en faciliteren is er een IZA-werkgroep laagdrempelige steunpunten ingesteld, vanuit de Thematafel Samenwerking sociaal domein, huisartsen en ggz.

De werkgroep biedt in bijgaand document een samenvatting aan van de bestaande kennis over laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven. Dit is bedoeld als ondersteuning voor de partijen die in de regio’s die bezig zijn met de realisatie van een (landelijk dekkend) netwerk van laagdrempelige steunpunten.

In de IZA-werkgroep werken de VNG, Sociaal Werk Nederland, MIND, VWS, De Nederlandse ggz, Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en Valente samen. De samenwerking van deze partijen op dit onderwerp is nieuw en we zijn er trots op dat het ons is gelukt elkaars taal te begrijpen en elkaars perspectief te zien en zo te komen tot een gezamenlijk document voor de regio’s.

Dit document helpt hopelijk om in de regio verder invulling te geven aan de laagdrempelige steunpunten zoals zelfregie- en herstelinitiatieven.

Lees/download hier de publicatie

MIND ondersteunt zelfregie- en herstelinitiatieven overigens al sinds 2016 vanuit het programma Regie in de Regio.

Meer nieuws