Gedeeltelijk succes in debat Participatiewet

2036303_S

Op maandag 27 juni jl. is een uitgebreid Kamerdebat gevoerd over de kabinetsagenda ‘Breed Offensief’ en de Participatiewet. Vanuit MIND is hier inbreng voor geleverd door middel van een gezamenlijk manifest namens de Werkcoalitie en een brief met belangrijke aandachtspunten en wijzigingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De minister had in de week voor het debat al een belangrijke aankondiging gedaan dat er meer ruimte zal worden gemaakt voor de menselijke maat en dat de hardheden uit de Participatiewet minder op de voorgrond komen te staan.

Brede steun voor menselijke maat

Het was mooi om te zien dat vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer het ingezette beleid omarmden. De moties die zijn aangenomen naar aanleiding van het debat vragen om goed te volgen waar de middelen van gemeentes terecht komen en of deze voldoende zijn. Ook meer mogelijkheden voor giften, scholing en opleiding voor mensen met een uitkering zijn omarmd. Vanuit MIND zijn we verheugd met de oproep om met een eigen plan van aanpak te komen zodat de overheid ook meer mensen vanuit de banenafspraak gaat aannemen.

Geen ruimte voor verdere ‘versoepeling’

De amendementen en moties om de kostendelersnorm ook voor boven de 27 jaar af te schaffen, de grens van giften te verhogen, en voor meer middelen voor ondersteuning hebben het helaas niet gehaald. Dit was wel een oproep vanuit zowel het manifest als in onze brief en belangrijk voor onze achterban. Hiervoor blijven we betrokken bij de werkcoalitie en in gesprek met Kamerleden en de minister om hier toch meer vooruitgang in mogelijk te maken, omdat veel mensen met een psychische kwetsbaarheid hier in de Participatiewet nog steeds tegenaan lopen.

Meer nieuws