Droevig nieuws: mede-oprichter Stichting Weerklank overleden

sandra escher

Wij ontvingen het droevige nieuws dat in de nacht van 31 mei 2021 Dr. Sandra Escher is overleden.

Samen met Prof. Marius Romme heeft zij in 1988 Stichting Weerklank en later Intervoice opgericht. Het is aan Sandra Escher te danken dat mensen die stemmen horen op ‘journalistieke wijze’ worden geïnterviewd. Hiermee is een ontwikkeling in gang gezet om stemmenhoorders anders te benaderen. Niet vanuit een ziektemodel maar vanuit het gegeven dat stemmen horen een bijzondere menselijke eigenschap is en de stemmen vaak betekenisvol zijn. Sandra was vanaf het begin lid van de redactie van de Klankspiegel. Zij organiseerde jaarlijks conferenties, schreef boeken en was de eerste onderzoekster op het gebied van kinderen die stemmen horen.

Wij danken Sandra voor alles wat zij voor Weerklank en de stemmenhoorbeweging  heeft gedaan en betekend. Zij was echt van onschatbare waarde. Wij betuigen Marius en de familie onze innige deelneming en wensen hen sterkte met dit grote verlies.

Namens MIND Platform en het bestuur van Stichting Weerklank.

Meer nieuws