Ruim € 100.000 voor 16 herstelinitiatieven

2019 herstelspecial

Tijdens de jaarlijkse GGZ Herstelspecial op dinsdag 29 oktober ontvingen 16 initiatieven, die volledig afhankelijk zijn van subsidies, een financieel steuntje in de rug. De GGZ Herstelspecial is een initiatief van Coöperatie VGZ en MIND en wordt gefinancierd door 32 GGZ-aanbieders. Zij dragen van elke ingekochte DBC één euro af. 

De GGZ Herstelspecial is bedoeld voor initiatieven die zich richten op herstel van GGZ-cliënten en volledig afhankelijk zijn van subsidies (niet gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet). De initiatieven bieden een kwetsbare groep (ex-) cliënten met ernstig psychische problemen structuur, zingeving en een plek in de maatschappij. Hiermee wordt hun herstel bevorderd en terugval voorkomen. 

VGZ pakt samen met MIND haar maatschappelijke rol en zet herstel, eigen regie en herstelondersteunende zorg in de GGZ op de kaart via geldprijzen vanuit de GGZ Herstelspecial. Het geld wordt bijeengebracht door 32 GGZ-instellingen die van elke ingekochte DBC van Coöperatie VGZ één euro afdragen.  

Publieksprijs
De publieksprijs met de meeste stemmen ging naar Stichting De Bagagedrager. Deze stichting geeft workshops aan cliënten en ggz-ervaringsdeskundigen om met de StigmaTools aan de slag te gaan in de praktijk. De StigmaTools zorgen voor meer openheid, begrip, verminderen (zelf)stigma en bevorderen herstel en inclusie. 

Juryprijzen
De jury beloonde 2 twee initiatieven extra. Stichting herstelproces en Stichting Kernkracht ontvingen beide een extra cheque ter waarde van € 2.500.Stichting herstelproces organiseert herstel- en verhalenweekenden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In het herstelweekend maken de mensen kennis met het herstelproces en krijgen inzicht in wat dit proces voor hen betekend. In de verhalenweekenden gaat het om het zoeken van een passende manier om je verhaal vorm te geven. 
Stichting Kernkracht is opgezet vanuit de behoefte van mensen aan een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen delen. ‘Samen’ is hierbij een kernwoord voor koken, eten, muziek maken, delen en zijn. De ervaringscafé’s zijn ontstaan vanuit ervaringen en signalen van bezoekers en deelnemers. Ervaringen zijn universeel en (h)erkenning daarin laat grenzen vervagen.

Alle winnaars van de Herstelspecial:
 
1. Stichting Fantastike - Faciliteren van kunstuitingen
2. Stichting Verloren jaren – Rondreizend Herstelcafé
3. Stichting Vrienden van Parnassia – Roeien voor Herstel
4. Herstelacademie Haarlem en Meer
5. Stichting Herstelproces –  Verhalenweekenden
6. Stichting De ervaringswerker
7. Stichting Zelfregie Borne -naasten/ontmoeting/film
8. Stichting Kernkracht – Ervaringscafé jongeren
9. Stichting Theaterwerkplaats – Voorstelling Stemmen horen
10. De Bagagedrager – Stigmatools
11. Stichting Take 4 – Docu Zlatan is gek
12. Stichting Wegloophuis Utrecht – Multiloog
13. Stichting Pluk en Pleej – muziek 
14. Van der Hoeven kliniek – Theaterstuk met buurtbewoners
15. Stichting Levenskunst – dialogen/publieke acties
16. Rivierenland Herstelt – Ervaringsdeskundigenpool
17. Firma Zorgbehang – Theater

Meer nieuws