Inschrijving voor Herstelspecial 2021 geopend!

Empowerende initiatieven in beeld

Inzending is tot 20 september 2021 mogelijk via deze link

Nederland kent vele initiatieven buiten de reguliere geestelijke gezondheidszorg, die zich richten op het versterken van de mentale kracht van burgers met een psychische kwetsbaarheid. Hierdoor wordt de sociale en maatschappelijke participatie bevorderd en het beroep op de reguliere geestelijke gezondheidszorg verminderd.
 
Deze betekenisvolle zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen echter niet uit de zorgverzekeringswet gefinancierd worden en zijn vaak afhankelijk van tijdelijke bijdragen van diverse financiers.
 
Om het belang van deze empowerende initiatieven te onderstrepen, reiken VGZ en MIND jaarlijks de Herstelspecial uit. De winnende initiatieven boeken hiermee publicitaire winst en krijgen een financieel steuntje in de rug. 
 
In 2021 biedt de Herstelspecial extra aandacht aan initiatieven voor en door jongeren vanaf 18 jaar. 
 
Maatschappelijke rol
Met de Herstelspecial nemen zorgverzekeraar VGZ en MIND als landelijke pleitbezorger van burgers met een psychische kwetsbaarheid hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 
Met verschillende GGZ-instellingen heeft Coöperatie VGZ afgesproken dat één euro per ingekochte DBC wordt afgedragen om zo tot deze mooie prijs te komen.
 
De Herstelspecial 2021 in euro’s
Dit jaar bedraagt het prijzengeld € 60.000,- . Een deskundige jury, bestaande uit vertegenwoordigers van VGZ, MIND, gemeenten en zorgaanbieders, selecteert de prijswinnaars uit de aanmeldingen.
De feestelijke uitreiking van de Herstelspecial vindt in november 2021 plaats.
 
Voorwaarden voor de Herstelspecial 2021
Om kans te maken op de Herstelspecial 2021 moeten initiatiefnemers voldoen aan de volgende criteria en randvoorwaarden:

- In het initiatief spelen deelnemers/ervaringsdeskundigen een belangrijke  rol.
- Het initiatief draagt bij aan het versterken van de mentale kracht. De volgende facetten kunnen daarbij een rol spelen:

 • Een laagdrempelige, veilige en vertrouwde ontmoetingsplaats
 • Een luisterend oor, herkenning
 • De mogelijkheid om je talenten te ontdekken, om creatief te zijn
 • Werken aan levensvragen, welbevinden, zelfredzaamheid, toekomst (relaties, onderwijs, werk)
 • Verzorgen van voorlichting door inbreng ervaringsverhalen op scholen, bij hulpverleners, etc..
 • Inbreng ervaringsdeskundigheid bij beleidsvorming van gemeenten, zorgaanbieders, etc..
 • Extra punten als het initiatief ook aantrekkelijk is voor jongeren vanaf 18 jaar.
 • Het  initiatief  is geen structureel onderdeel van een reguliere aanbieder van zorg/welzijn.
 • Het initiatief heeft een realistische, gezonde financiële bedrijfsvoering
 • Het initiatief heeft een ANBI-status ( Algemeen Nut Beogende Instelling) of is bereid deze status te verkrijgen.
   

 Inzending is tot 20 september 2021 mogelijk via deze link.
 
Feestelijke uitreiking
De uitreiking van de Herstelspecial 2021vindt plaats in november 2021.
 
Meer weten?
Stuur een mail naar: steven.makkink@wijzijnmind.nl
 
 

Meer nieuws