Rijke variëteit aan initiatieven bij Herstelspecial 2018

vgz

Niet wachten op het moment dat het heil van boven komt, maar zelf aan de slag met empowerende initiatieven. Nederland kent op dit moment ruim 80 organisaties, gerund door ervaringsdeskundigen, gericht op emancipatie: "Ook jij bent van betekenis; ook jij mag er zijn!" Veelal is de werkwijze dermate innovatief, dat de organisatie niet naadloos past binnen de bestaande financieringskaders. Het is om deze reden dat zorgverzekeraar VGZ en MIND jaarlijks de Herstelspecial uitreiken. 
 
Het budget voor de Herstelspecial (voorheen de Hersteleuroprijs) komt tot stand door de inhouding van 1 euro per door VGZ met zorgaanbieders afgerekende DBC. Ook dit jaar leverde dat een bedrag van 100.000,- euro op, die verdeeld kon worden onder inspirerende herstel-/zelfregie-initiatieven. In totaal deden 34 initiatieven een aanvraag, waarvan 11 de Herstelspecial 2018 hebben gewonnen. De jury bestond uit: Wilma Boevink - topvrouw Herstelbeweging, Ab Klink van VGZ, Marjan ter Avest - directeur/bestuurder MIND en Joep Verbugt - bestuurder GGZ Nederland.
 
De winnaars van de Herstelspecial 2018 zijn:

 • Werkproject LAP (Liefde, Aandacht, Progressie) van expertisecentrum  Fier dat zich richt op geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Out of the Box - (Zelf-)stigma bestrijden met de camera voor o.a. films op social media
 • Durf te schrijven - Een initiatief van Kompassie Den Haag om de drempel om je eigen verhaal te doen te verlagen. 
 • Tournesol - een project van het Herstelcentrum van GGNet in Warnsveld. Jaarlijks bereiden tientallen deelnemers zich voor op de ultieme krachtproef: de beklimming van de Mont Ventoux in Frankrijk. Reeds in de aanloop worden veel persoonlijke doelen gehaald. 
 • Het respijthuis van Herstelcentrum Fameus in Tilburg. 
 • Het Herstel- en participatiehuis van Nex2Next in Den Bosch
 • Het project "Ik weet dat ik niets weet" van Hersteltalent Zeeland. Het behelst een serie van steeds 8 gesprekken aan de hand van de Socratische gespreksmethode over ervaringskennis
 • Neiskoen - Het recovery-college in Helmond. Met de Herstelspecial wordt het mogelijk om de ongelofelijke inzet van vrijwilligers te belonen.
 • Ambassadeursproject van het Platform Volwaardig Burgerschap Utrecht. Het VN-Verdrag is er ook voor burgers met een psychische kwetsbaarheid. Dit zal aan de gemeenten duidelijk worden gemaakt.
 • Mindfull Ezelsrijden van Zelfregiecentrum Leiden
 • Het Educatie-project van het Straatconsulaat Den Haag - Door het sneller beschikbaar stellen van les- en boekengeld kunnen deelnemers sneller aan de slag. Het demotiverende wachten  kan worden vermeden. 

Een speciale vermelding en een extra geldbedrag werden toegekend aan Out of the Box, Durf te schrijven en Tournesol.

Ab Klink, de topman van VGZ, meldde in zijn speech dat hij recentelijk de New York Times had gelezen. Verhalen van ggz-cliënten over hun ervaringen zouden volgens deskundigen zeer van betekenis zijn voor de verdere ontwikkelingen in de psychiatrie. De toekomst van de Herstelspecial lijkt met deze leeservaring te zijn gegarandeerd.

Meer nieuws