Cliëntenraden beschermd wonen willen garanties voor langdurige zorg

35522002_s

Vorige week ging de kogel door de kerk: ggz-cliënten krijgen vanaf 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat is een groot succes, want hiermee krijgen mensen met zware psychische problematiek eindelijk het recht op levenslange en levensbrede zorg. Toch zijn er naast alle vreugde ook nog zorgen over de uitvoering. Cliëntenraden beschermd wonen stuurden hierover een brief naar minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis. De cliëntenraad van Leviaan nam het voortouw voor de brief; elf andere cliëntenraden hebben de brief meteen ondersteund.

De cliëntenraden willen allereerst een garantie dat hun instellingen ook gecontracteerd worden om de Wlz uit te voeren. Anders dreigen gedwongen verhuizing en wisseling van begeleiders voor veel cliënten. Daarnaast willen de cliëntenraden garanties voor vrije keuze van behandelaar. Instellingen die straks vanuit de Wlz beschermd wonen bieden worden ook verantwoordelijk voor de psychiatrische behandeling. Het is belangrijk dat cliënten die behandelaar vrij kunnen kiezen en dat ze hun huidige behandelaar ook kunnen houden. Ten slotte willen de cliëntenraden betere voorlichting en meer inspraak bij alle voorbereidingen op de toegang tot de Wlz. MIND heeft al contact met de cliëntenraden en de RIBW-Alliantie om hiervoor een aantal bijeenkomsten te organiseren.
 
Link naar brief cliëntenraden
Link naar eerder bericht over toegang Wlz (27 juni)

Handreiking Wlz
 

Meer nieuws