Wlz straks ook toegankelijk voor jeugd met psychische problemen

wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt definitief toegankelijk voor mensen met psychische problemen die 24 uur per dag toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Ook steunt een Kamermeerderheid het voorstel van Vera Bergkamp (D66) om jeugdigen toegang te geven tot de Wlz. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, zal dit voorstel door het kabinet worden overgenomen, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag toegezegd. Daarmee is de lobby die MIND en Ypsilon zes jaar geleden startten tot een klinkend succes gebracht. “Misschien halen we niet de voorpagina’s, maar wat we vandaag besluiten is een mijlpaal”, aldus Bergkamp. De staatssecretaris sloot zich daarbij aan.
 
Zodra de Wlz als opvolger van de Awbz op de Haagse agenda stond, hebben Ypsilon en MIND zich verzet tegen uitsluiting van mensen met ggz-problematiek. “Pure discriminatie”, noemden ze het destijds. Het protest kreeg aanvankelijk geen bijval. De redenering was dat de Wlz er moest zijn voor mensen met ‘blijvende’ problematiek en dat dat nooit kon worden gezegd van mensen met psychische aandoeningen. Maar daarmee ging de politiek  voorbij aan het feit dat mensen soms levenslang in een psychiatrisch ziekenhuis zaten, vonden MIND en Ypsilon.
 
Kamerlid Bergkamp ging om na een werkbezoek dat Ypsilon organiseerde bij de afdeling Inforsa, onderdeel van Arkin, vertelde ze vandaag in de Kamer. Sindsdien maakte ze zich eerst hard voor de toegang voor volwassenen met een ggz-aandoening en later ook voor jeugdigen. De toegang voor de eerste groep bleek vandaag een gelopen race en stond niet meer ter discussie. De toegang voor jeugd domineerde daarom het debat.
 
Echt spannend werd het echter niet meer omdat Bergkamp in haar voorstel al voorwaarden had opgenomen die andere partijen noodzakelijk vonden: De jeugd krijgt pas toegang als er zicht is op de omvang en samenstelling van de groep en op de uitvoerbaarheid. Het idee is verder dat er geen extra kosten mee zijn gemoeid. Is dat wel zo, dan is het aan de Kamer om daarin een nieuwe afweging te maken. Geeft ze groen licht, dan krijgt de jeugd toegang per 1 januari 2023, tegenover 1 januari 2021 voor volwassenen met psychische aandoeningen. Eerder kan volgens Blokhuis niet, vanwege het onderzoek dat komende maand al start, maar ook omdat er extra personeel bij het CIZ moet worden aangenomen om de indicaties te verzorgen. Ook de zorginkoop vergt tijd.
 
Op vragen uit de Kamer kwam de staatssecretaris ook met de toezegging dat goed zal worden bekeken hoe wooninitiatieven van ouders het best met de nieuwe toegang kunnen omgaan. Bijvoorbeeld omdat een deel van hun bewoners straks wel en een ander deel niet in aanmerking komt voor Wlz. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf kan blijven wonen waar hij woont en er zo min mogelijk van merkt.
 
De formele stemming over alle voorstellen moet overigens nog plaatsvinden. Die is komende dinsdag, maar nu al is duidelijk dat de partijen in meerderheid voor zullen stemmen. Daarna zal ook de Eerste Kamer de plannen nog formeel moeten goedkeuren.
 

Meer nieuws