Regionale infobijeenkomst Wet langdurige zorg (regio Midden)

'Mijn leven, mijn zorg!'

“Wat heeft de Wet langdurige zorg mij te bieden?” “Ik hoef toch niet te verhuizen? Houd ik mijn eigen begeleiding?” “Ik mag toch wel zelf mijn behandelaar kiezen?” “Krijg ik onafhankelijke ondersteuning om mijn wensen kenbaar te maken?” 
 
Burgers met een psychische kwetsbaarheid, die elke dag en elke week ondersteuning en bescherming nodig hebben, kunnen vanaf 2021 een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Wat betekent dat precies? Wat gaat er veranderen? Welke invloed hebben de cliënten zelf? Cliëntenraden van de RIBW’s (beschermd wonen) hebben aan de bel getrokken en er voor gezorgd dat er vier regionale informatiebijeenkomsten over de Wet langdurige zorg worden georganiseerd. 

Voor wie?
Cliëntenraden van RIBW’s, andere ggz-instellingen en maatschappelijke opvang, cliënten-/ naastenorganisaties, ervaringsdeskundigen en andere belanghebbenden.   

Wanneer en waar?
• Regio Noord-Oost: 23 september 2019 - 13.00-16.30 uur Dominicanenklooster Zwolle, Assendorperstraat 29, 8012 DE Zwolle
• Regio West: 7 oktober  - 13.00-16.30 uur Zorg en Zekerheid, Auditorium, Haagse Schouwweg 12, 2332 KG in Leiden
• Regio Midden: 14 oktober – 13.00-16.30 uur Zorgverzekeraars Nederland Sparrenheuvel Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist
• Regio Zuid: 16 oktober 9.30 – 12.30 uur Hotel Boschoord, Gemullehoekenweg 143, 5062 SB Oisterwijk 
 
Programma (dit is voor alle bijeenkomsten gelijk)
- Het Ministerie van VWS, het Zorgkantoor & CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) geven informatie over de WLZ , de gevolgen voor wonen en zorg, de indicatiestelling
- Vragen en opmerkingen van cliëntenraden en andere vertegenwoordigers van cliënten en naasten
- Gesprek met alle deelnemers over belangen, wensen en aandachtspunten vanuit het cliëntperspectief 
 
Aanmelding
De deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link.
 
Organisatie
De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd door MIND Landelijk Platform in samenwerking met LOC, Cliëntenraad van Leviaan, RIBW Alliantie, Alice Makkinga (Ondersteuning & Advies), Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren Zorg en Zekerheid, Zilveren Kruis, CZ, Ministerie van VWS.

Meer activiteiten