Budget voor verkiezingsactiviteiten regionale organisaties

Organiseer een activiteit en kom in aanmerking voor een bijdrage!

Er is vanuit MIND voor 2018 een budget beschikbaar voor lokale/regionale cliënten- en familieorganisaties om activiteiten te ondernemen in relatie tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Dit geldt ook voor de regionale afdelingen van landelijke cliënten- en familieorganisaties. De aanvragende organisaties kunnen een aanvraag doen van maximaal € 1.000,-. Eind 2017 is in een eerdere ronde reeds door 11 organisaties succesvol een beroep gedaan op het verkiezingsbudget.

Welke activiteiten komen voor financiering in aanmerking?
Alle activiteiten die gericht zijn op het onder de aandacht brengen bij de lokale gemeentepolitiek van de sociale en maatschappelijke positie van psychisch kwetsbare burgers komen voor financiering in aanmerking. In het kader van het verkiezingsbudget gaat het om activiteiten die voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 plaats vinden.

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:
➢ Het organiseren van een politiek debat met de lokale politieke partijen.
Het eerste verkiezingsdebat heeft inmiddels plaatsgevonden op 20 december 2017 in de Pauluskerk te Rotterdam, georganiseerd door het Basisberaad Rotterdam. Geïnventariseerde vraagstukken vanuit het cliënten-/familieperspectief werden voorgelegd aan de respectievelijke politieke partijen met de uitnodiging om zich uit te spreken. Verslaggevers van de lokale pers waren aanwezig.
➢ Organiseren van achterban-/publieksraadplegingen om de lokaal gezien belangrijkste thema’s te inventariseren en in te brengen.
➢ Het interviewen van lokale politici m.b.t. vanuit cliënten-/familieperspectief gezien relevante thema’s (sociale en maatschappelijke inclusie, etc.)
➢ Etc.

Download hier de voorwaarden en achtergrondinformatie

Download hier het MIND-verkiezingspamflet voor regionale cliënten- en familieorganisaties

verkiezingen2
Meer nieuws