Betere crisiszorg een stapje dichterbij

Mensen die te maken krijgen met een psychische crisis, krijgen vaak niet de zorg die ze nodig hebben. Dit leidt tot schrijnende situaties voor henzelf én hun familie en naasten. Met name de beschikbaarheid van de ggz-crisisdienst wordt als een groot knelpunt ervaren.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) volgt het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om een deel van de acute zorg voor patiënten met een psychiatrische aandoening op een andere manier te financieren. Dit blijkt uit de brief van Blokhuis afgelopen vrijdag aan de Tweede Kamer. Zorgaanbieders werden tot nu toe alleen betaald als een cliënt daadwerkelijk crisiszorg kreeg en niet om beschikbaar te zijn voor mogelijke crisissen. Volgens de zorgautoriteit is het beter wanneer één of twee zorgverzekeraars in een regio de acute psychiatrische zorg samen inkopen. MIND heeft al vaker aangedrongen op deze vorm van beschikbaarheidsfinanciering en heeft hier haar overleg met de NZa sterk op gehamerd. Ter vergelijking: de brandweer wordt ook gefinancierd om altijd op tijd ter plekke te zijn en niet op basis van het aantal branden. Blokhuis wil in 2019 starten met de nieuwe vorm van bekostiging.
 
MIND is blij dat betere crisiszorg op deze manier een stapje dichterbij komt. Nu de financiering daadwerkelijk geregeld is zijn er geen drempels meer om mensen in een crisis snel toe te kunnen leiden naar de juiste vorm van ondersteuning of zorg. Ggz-organisaties kunnen nu in de regio aan de slag met de generieke module 'Acute psychiatrie'. Daar horen ook afspraken bij over opvang- en beoordelingslocaties, het aantal crisisbedden en time-outvoorzieningen. MIND zal erop toezien dat deze afspraken er snel komen.  
 

62496115_s
Meer nieuws