Besluitvorming zorgprestatiemodel in laatste fase

Nederland is bezig met een nieuwe vorm van bekostiging van de geestelijke en forensische gezondheidszorg. Een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Eind augustus is met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en de deelnemende partijen in de ggz en forensische zorg een belangrijke voortgang bereikt voor de nieuwe bekostiging in 2022. Staatssecretaris Blokhuis was hierbij en zal de tweede kamer begin september positief adviseren over de invoering van het Zorgprestatiemodel en de zogeheten zorgvraagtypering voor de ggz en forensische zorg. Hij doet de oproep om er samen de schouders onder te zetten om in het najaar een product op te leveren waar de NZa mee aan het werk kan richting 2022. MIND is hier vanuit het oogpunt van de cliënten en naasten bij betrokken.

MIND heeft met de partijen afgesproken dat naast het huidige zorgclustermodel ook een verrijkt model voor de zorgvraagtypering wordt uitgewerkt. Dit om personen met zwaardere zorgvragen (de zogeheten EPA-doelgroep), beter te kunnen indelen en zorg te gaan bieden. Naar verwachting zal eind 2020 worden besloten welk model voor zorgvraagtypering wordt gekozen. MIND zal je op de hoogte houden wat dit voor cliënten en naasten gaat inhouden.

Lees het volledige nieuwsbericht op de site over het zorgprestatiemodel.

Meer nieuws