Stand van zaken zorgprestatiemodel

46289242_s

In 2022 komt er een nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg: het Zorgprestatiemodel. Een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is. Het Zorgprestatiemodel moet beter en sneller inzicht geven in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven.

Hoe gaat de bekostiging eruit zien?

De 13 partijen die samenwerken in het programma, waaronder MIND, hebben een tussenrapportage opgesteld. Deze is op 18 februari aan de staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming aangeboden. De tussenrapportage staat op zorgprestatiemodel.nl.

Door op de ingeslagen weg

Met de uitwerking van het model is de nieuwe bekostiging een heel eind op weg. De komende maanden gaan de partijen, wederom met MIND, met elkaar aan de slag om de daadwerkelijke invoering voor te bereiden. Bijvoorbeeld door veldafspraken over de toepassing van het model op te stellen. Door na te denken over wat het model betekent voor de ICT. En door te bespreken hoe de verantwoording en controle eenvoudiger wordt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat berekenen wat de financiële gevolgen zijn van het model.

Volgende tussenrapportage in mei

De staatssecretaris van VWS en minister voor Rechtsbescherming hebben al laten weten dat ze van plan zijn het Zorgprestatiemodel in te laten voeren, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het model moet bijvoorbeeld een passende vergoeding mogelijk maken voor zorg aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. MIND zal in de het programma het belang van de patiënt en zijn of haar zorgvraag blijven benadrukken. Dit om te voorkomen dat in alle ingewikkelde discussies over de technische inrichting van het zorgprestatiemodel, het belang van de patiënt naar de achtergrond verdwijnt.

In de maand maart en april start MIND de werkgroep zorgprestatiemodel waarin we met onze leden de tussenrapportage doornemen, beoordelen op onderdelen en advies uitbrengen. De werkgroep zal ook in fasen hierna worden geraadpleegd.

Meer nieuws