Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik

traffic-light-1024768_640

De nieuwe bekostiging voor de ggz en de forensische zorg is klaar voor gebruik.  De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld. Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022. Wat betekent dit voor de cliënt?
 

Gezamenlijke inspanningen

In 2019 begonnen zorgaanbieders, behandelaren, zorgverzekeraars, de overheid en MIND met de uitwerking van de bekostiging. Doel: een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. En met niet meer administratie dan nodig is zodat meer tijd overblijft voor de zorg. Het Zorgprestatiemodel moet beter en sneller inzicht geven in zorguitgaven en maakt een einde aan bijvoorbeeld de dbc’s en het tijdschrijven. Een belangrijke mijlpaal is nu gepasseerd. De regels staan vast en de prestaties en concepttarieven zijn bekend. De resterende negen maanden van 2021 zijn nodig om voor te bereiden op de invoering. De EPD’s moeten worden aangepast, de organisatie moet worden voorbereid, medewerkers moeten worden opgeleid en cliënten worden voorgelicht.

Wat gaat er veranderen?

Het zorgprestatiemodel is een grote verandering. Met het nieuwe model verdwijnen de dbc’s. De zorgautoriteit hoopt hiermee onder meer de administratieve lasten te verlagen, dat nota’s beter begrijpelijk zijn voor cliënten en financiële prikkels verdwijnen die de zorgkosten verhoogden. Er is een overgangsperiode van twee jaar afgesproken.

Als onderdeel van het zorgprestatiemodel wordt straks voor elke patiënt het zorgvraagtype bepaald. De bekostiging van een ggz-behandeling wordt vanaf 2022 bijna geheel afhankelijk van vier factoren: de mate van expertise van de behandelaar, type zorg, duur van de behandeling en of het een diagnose of behandeling betreft. In het nieuwe model komt de vraag van de cliënt meer centraal te staan dan de aandoening of de classificatie. Bovendien kan hiermee meer maatwerk per cliënt worden geleverd: de behandeling en daarmee het beschikbare budget hangt af van de zorgvraag van de cliënt.

Heldere voorlichting aan cliënt en naasten

De technische informatie over de zorgvraagtypering is beschikbaar. In mei komt een praktijkhandleiding uit over de zorgvraagtypering voor professionals. Op basis hiervan zal een handleiding of folder worden gemaakt voor cliënten en naasten. Dit gaat over wat zorgvraagtypering is, hoe het werkt en wat de rol van de cliënt en/of naasten hierin is. Daarnaast zal er op meerdere manieren voorlichting en uitleg, zoals webinars, worden gegeven aan de verschillende doelgroepen.

Zie voor meer informatie de speciale site over het zorgprestatiemodel

Meer nieuws