Ambulante zorg in coronatijd

clusteroverleg

Sinds de start van de coronacrisis heeft het ministerie van VWS zogeheten ggz-clusteroverleggen in het leven geroepen om de voorkomende dilemma’s in de ggz aan te pakken. Een daarvan is het overleg over de ambulante en planbare zorg waarin naast VWS, vertegenwoordigers van de psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, huisartsen, gemeenten, politie, FACT en instellingen deelnemen. 

Vanuit MIND neemt teammanager Menno Tusschenbroek deel:
“Het overleg voeren we met een brede groep uit zowel het zorg- als het sociale domein. We hebben het nu, naast signalen en knelpunten, voornamelijk over de vraag hoe we verantwoord de reguliere ggz weer kunnen opstarten. Het gaat over PBM (persoonlijke beschermmiddelen), maar ook over de balans tussen face-to-facecontact en beeldbellen en de te verwachten zorgvraag. Daarbij hebben wij speciaal aandacht voor de rol van zelfregiecentra en herstelacademies, die vaak vergeten worden in de discussies over PBM en verantwoord werken en die tegen beperkingen in gemeenten aanlopen.

Voor MIND is het belangrijkste dat bij het weer opstarten van de reguliere ggz de wens en behoefte van de patiënt en zijn naasten het uitgangspunt vormt. Daar bestaat gelukkig ook breed draagvlak voor. We denken na hoe we weer kunnen voldoen aan de vraag van de patiënt. Wil de patiënt face-to-face contact, dan moet dat mogelijk zijn. Maar hoe? En hoe zorgen we dat zorg en het sociaal domein hierin goed op elkaar gaan aansluiten.” 

Heb je signalen of voorbeelden die je mee wilt geven, laat het weten via een e-mail naar:  menno.tusschenbroek@wijzijnmind.nl

Meer nieuws