Algemeen Overleg GGZ: iedereen is er klaar mee

AO ggz 20200129

Het Algemeen Overleg ggz met de tweedekamer van woensdag 29 januari stond voornamelijk in het teken van wachttijden en -lijsten in de ggz. De actie Lijm de zorg maakte de urgentie nog eens extra duidelijk. Staatssecretaris Blokhuis en alle fracties zijn het op een punt eens: er moet wat gebeuren. En op korte termijn.

In het AO werd duidelijk: de vrijblijvendheid moet eraf. De vraag is hoe. De staatssecretaris zet in op het bestaande landelijk meldpunt complexe casuïstiek van het ministerie van VWS -iedereen moet bij de hand worden genomen- en binnen vier weken moet er een plan van aanpak van zorgverzekeraars en zorgaanbieders liggen dat werkt voor de meest complexe gevallen. Het is nu afwachten of dat plan er komt en of dat gaat werken. De kamerleden waren daar nog niet echt optimistisch over. Zo ook niet over wat er moet gebeuren voor mensen met complexe problemen.

Hoe gaat dat meldpunt dat doen en hoe goed doet men dat? Ook hier weer veel vragen voor de staatssecretaris. Kamerleden zien daarom veel in het organiseren van een regionale doorzettingsmacht. Een persoon die, zoals MIND ook bepleit, naast patiënten en naasten gaat staan en dwars door alle systemen, zorgverzekeraars en aanbieders heen, de zorg regelt die nodig is.

De staatssecretaris heeft beloofd binnen twee weken met een schriftelijke reactie te komen op onbeantwoorde vragen en op korte termijn een vervolgoverleg in te plannen.

 

 

Meer nieuws