MIND Expert Center

MIND Expert Center als verbindende schakel

De inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij de vormgeving van zorg en welzijn is belangrijk. Want wie kunnen nou beter vertellen over wat goed kan werken dan mensen die dit zelf hebben meegemaakt, op hun eigen herstelproces hebben gereflecteerd en hier goed over kunnen vertellen? Dat kan in tal van verschillende rollen, zoals:

  • (gast)spreker in de opleiding of nascholing van zorgprofessionals
  • meedenker in een klankbordgroep over nieuwe vormen van zorg
  • meewerkend adviseur bij (onderzoeks)projecten gericht op kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg

MIND Expert Center 
MIND heeft het initiatief genomen om de vraag naar ervaringskennis van overheidsinstanties, brancheorganisaties, onderzoeksgroepen en kennisinstituten en opleidingsinstellingen te verbinden met mensen die hun eigen ervaringen willen inzetten om taboes te doorbreken en de zorg te verbeteren. We zijn hierdoor een knooppunt dat de inzet van ervaringskennis voor destigmatisering en verbetering van de zorg versterkt. We noemen het nu het voorlopig MIND Expert Center, wat volop in oprichting is.
 
We vinden het daarbij belangrijk dat mensen die hun eigen ervaringen met psychische problemen, ontwrichting en herstel inzetten, ook goed gewaardeerd en erkend worden. Dat betekent dat we altijd zullen vragen om vergoedingen voor de inzet van ervaringsdeskundigen.
 
Ervaringsdeskundige spreker, meedenker of adviseur gezocht?
Ben jij op zoek naar een ervaringsdeskundige spreker, meedenker of adviseur? Of in bredere zin op zoek naar het perspectief van cliënten en naasten? Dan denkt het MIND Expert Center graag met je mee om te zoeken naar een maatwerkoplossing. We koppelen dan de juiste persoon aan je. 
 
We putten daarbij uit ons netwerk van landelijke en regionale lidorganisaties, maar ook van individuele ambassadeurs en supporters die zich op tal van onderwerpen willen inzetten. Sinds oktober 2021 zijn ook de ambassadeurs van Samen Sterk zonder Stigma overgestapt naar MIND. Je kunt over bijna alle onderwerpen binnen de geestelijke gezondheidszorg bij ons terecht. De inzet van de ervaringskennis die deze mensen meebrengen is echter niet gratis, maar ook daarover gaan we graag in gesprek.
 
Je eigen ervaringskennis- en deskundigheid inzetten?
Dan kun je terecht bij MIND. We leren je graag kennen en zoeken samen met jou naar wat je voor ons kunt betekenen met je ervaringen. We helpen je om jezelf daarin te ontwikkelen en zorgen ervoor dat opdrachten passen wat jij kan en wilt brengen. Afhankelijk van wat jij kunt, wat in onze filosofie past en wat de opdracht vraagt, is dat tegen een vrijwilligersvergoeding of betaling. Ook gaan we kijken hoe we jouw inzet goed kunnen waarderen als je bijvoorbeeld in een uitkeringssituatie zit. We volgen daarbij netjes alle wet- en regelgeving, maar zorgen ervoor dat ook jij er iets voor terug kunt krijgen.
 
Meer informatie en/of meedoen?
e-mail: expertcenter@wijzijnmind.nl
https://mindplatform.nl/project/inzet-ervaringskennis-en-deskundigheid
https://mindplatform.nl/project/ervaringskennis-scholing-aan-professionals