Bouwstenen

bouwstenen

Bouwstenen voor participatie en herstel

Wat zijn de uitgangspunten voor zelfregie-initiatieven? Wat hebben mensen nodig om tijdens en na psychische ontwrichting vanuit eigen regie hun leven te leiden en weer op te bouwen? En wat is een kansrijke context voor participatie en herstel vanuit zelfregie?

De brochure ‘bouwstenen voor participatie en herstel’ is bedoeld als inspiratiebron bij het realiseren van sterke regionale netwerken rondom zelfregie. We beschrijven hier de bouwstenen voor participatie en herstel vanuit zelfregie die idealiter in elke gemeente of regio aanwezig zijn.

download hier de online brochure

schema bouwstenen