Zorgverzekeringen

rekenmachine pixabay gelabeld hergebruik

Door goed verschillende zorgverzekeringen en premies met elkaar te vergelijken kun je  de verzekering uitzoeken die het beste bij jou past. De mate van vergoedingen voor zorg kunnen verschillen tussen verschillende verzekeringen en polissen.

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering af sluiten bij een zorgverzekeraar. Dat is een wettelijke verplichte basisverzekering die de algemene medische kosten dekt, zoals huisartsenbezoek, ziekenhuisopname, medicijnen of een poliklinische behandeling.

Basispakket

De verzekerde zorg is bij alle zorgverzekeraars gelijk, maar de basispremie kan variëren per verzekeraar. De overheid stelt vast wat er in het basispakket zit. De verzekeraar mag dat niet beperken. Maar het basispakket vergoedt niet alle kosten. Daarom zijn er aanvullende verzekeringen. Bijvoorbeeld een aanvullende tandartsverzekering voor mensen boven de 18 jaar. Of voor alternatieve behandelingen die niet in het basispakket zitten. Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Acceptatieplicht

Elke zorgverzekeraar heeft een acceptatieplicht en moet jou als verzekerde altijd accepteren voor het basispakket. Je gezondheid, leeftijd of inkomen mogen daarbij geen rol spelen.

Aanvullend pakket

Zorgverzekeraars beslissen zelf wat er in de aanvullende pakketten zit. Daar gaat de overheid niet over. Een aanvullende verzekering is niet verplicht, maar een basisverzekering wél. Het is dus niet mogelijk om alléén een aanvullend pakket te nemen zónder basisverzekering. Maar je mag wel bij verzekeraar A de basisverzekering afsluiten en bij verzekeraar B de aanvullende verzekering. De inhoud van de aanvullende verzekeringspakketten varieert sterk. Ook de premie en het eventuele eigen risico kunnen verschillen. Bij aanvullende verzekeringen geldt  géén acceptatieplicht voor zorgverzekeraars in tegenstelling tot bij een basisverzekering: zorgverzekeraars mogen dus iemand weigeren voor het aanvullend pakket.  

Wat is het verschil tussen een natura- en een restitutiepolis?

Bij een naturapolis koopt de zorgverzekeraar zorg voor jou in en sluit contracten met zorgaanbieders in jouw regio. De zorgverzekeraar betaalt de rekening aan de zorgaanbieder. Je hebt dus een beperkte keuzevrijheid als het gaat om de zorgverlener of de zorginstelling die jou helpt. Kies je een zorgverlener die niet door jouw verzekeraar is gecontracteerd, dan betaal je een deel van de kosten zelf.

Bij een restitutiepolis heb je meer keuzevrijheid. Je kunt  kiezen voor een zorgaanbieder die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, mits de zorgaanbieder voldoet aan allerlei kwaliteitseisen en zorg levert die onder verzekerde zorg valt. Vaak moet je de rekening eerst zelf betalen en kun je deze daarna declareren bij je zorgverzekeraar. Een restitutiepolis is duurder dan een naturapolis.

Wat is het eigen risico?

De zorgverzekering heeft een verplicht eigen risico. Dat betekent dat je een deel van de zorg zelf betaalt. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. In 2024 bedraagt het eigen risico 385 euro per verzekerde. 

Meer thema's