Toegang ggz-cliënten tot Wet langdurige zorg?

Tweede kamer

Krijgen mensen met psychische problemen die langdurig zorg nodig hebben per 2021 toegang tot de Wet langdurige zorg? Ja, tenminste als het wetsvoorstel van het kabinet hiervoor deze week wordt aangenomen. Dit zou betekenen dat mensen die nu telkens opnieuw moet afwachten welke zorg ze krijgen, eindelijk zekerheid krijgen - en dat zij dezelfde behandeling krijgen als andere mensen die langdurige zorg nodig hebben. 

MIND is heel blij met deze stap, maar vindt het onbegrijpelijk dat jongeren met een psychische stoornis ook met dit wetsvoorstel geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg.