GGZ panel & meldacties

80978696_s

Je hebt vast een mening over de eigen bijdrage in de ggz, de kwaliteit van de zorg en de lange wachtlijsten. We houden regelmatig meldacties of enquêtes over dit soort actuele onderwerpen in de zorg. Jij kunt daar aan meedoen. Dat levert ons een beter beeld op van wat er goed en niet goed gaat in de ggz.

Lobby met de resultaten

De resultaten van onze meldacties zetten we in bij onze contacten met beleidsmakers, Kamerleden en ambtenaren, zodat zij beleidsbeslissingen kunnen nemen om de ggz te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ze ook in onze mediacontacten om breed aandacht te vragen voor knelpunten en misstanden.

Dankzij de feedback op onze enquêtes en meldacties hebben we via ‘Meld je zorg’ de afgelopen jaren met succes aandacht weten te vragen voor de volgende onderwerpen:

De kwaliteit van de huisartsenzorg (2016)
De gevolgen van de ambulantisering (2015)
De effecten van de overheveling van zorg naar gemeenten (2015)
De bezuinigingen in de ggz – meer pillen minder kwaliteit (2015)
De wachtlijsten in de gespecialiseerde ggz (2014)

Meer informatie

Meer thema's