MIND GGZ panel & meldacties

pexels-greta-hoffman-7859553

Mensen die ervaring hebben met psychische klachten, zelf of als naaste, kunnen deelnemen aan het MIND ggz-panel en meldacties. De vragenlijsten of meldacties gaan over actuele onderwerpen in de zorg, zoals de kwaliteit van de zorg en de lange wachtlijsten. Belangrijk, want de uitkomsten van het panel en meldacties gebruiken we bij onze belangenbehartiging en lobby voor een betere ggz en bij onze contacten met de overheid en de media.

Lobby met de resultaten

De resultaten van onze meldacties zetten we in bij onze contacten met beleidsmakers, Kamerleden en ambtenaren, zodat zij beleidsbeslissingen kunnen nemen om de ggz te verbeteren. Daarnaast gebruiken we ze ook in onze mediacontacten om breed aandacht te vragen voor knelpunten en misstanden.

Dankzij de feedback op onze enquêtes en meldacties hebben we de afgelopen jaren met succes aandacht weten te vragen voor de volgende onderwerpen:

Meld je aan voor het MIND ggz-panel

Heb je ervaring met de psychische klachten, zelf of als naaste? En heb je een mening over actuele zaken in de ggz? Schrijf je dan in voor het ggz-panel en help de zorg verbeteren! 

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kun je terecht bij de beleidsadviseur van het desbetreffende onderwerp. Met vragen over de onderzoeksopzet en -methodieken bij MIND ggz panel kun je contact opnemen met Gerda van Ittersum (beheerder ggz-panel). 

Meer thema's