Downloads Wvggz

Informatieproducten van Ketencoordinatieteam Wvggz

Verplichte zorg betekent dat een behandelaar een persoon onder dwang behandelt. In Nederland is dit geregeld bij wet: De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Binnen het kader van de Wvggz was MIND o.a. lid van het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT). Het doel van het KCT was het monitoren van de uitvoering van de Wvggz. Daarnaast ondersteunde het KCT de ketenpartners bij het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de Wvggz. MIND was o.a. trekker van de informatieproducten voor cliënten en hun naasten, die op deze pagina te downloaden zijn. 

Deze pagina is nog 'under construction'.

Ontvang je of jouw naaste verplichte zorg, of is hiervan mogelijk sprake in de nabije toekomst? Meer informatie over verplichte zorg lees je op deze MIND pagina. 

Folders

Folders voor cliënten en betrokkenen met extra uitleg over de procedure bij verplichte zorg:

Andere informatieproducten

Per 1 januari 2024 wordt de website www.wvggz-kct.nl opgeheven.

Professionals en organisaties die werken binnen de Wvggz konden op deze website informatieproducten, werkafspraken en handreikingen vinden van ketenpartners. Voortaan staan de producten op de eigen websites van de ketenpartners.

Voor een overzicht van diverse webpagina’s waarop relevante informatie te vinden is, verwijzen wij naar Professionals en de Wvggz | Wet verplichte ggz (Wvggz) | Informatiepunt dwang in de zorg.

De ketenpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud.

Het Ketencoördinatieteam Wvggz

Het Ketencoördinatieteam Wvggz (KCT) werkte van 2020-2022 aan:

  • het monitoren van de uitvoering van de wet; 
  • het optimaliseren van de informatievoorziening aan betrokkene;
  • het optimaliseren van de uitvoerbaarheid van de wet.

Het Ketencoördinatieteam is na 2022 verder gegaan als een zelfstandige eenheid Stuurgroep OU, die werkt in opdracht van de Bestuurlijke Ketenraad (BKR). De samenstelling ketenpartners en taken blijven gelijk.

Ketenpartners

Ketenpartners betrokken bij de uitvoering van de wet: Stichting Patiëntvertrouwenspersonen in de GGZ (StPVP), Openbaar Ministerie, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Politie, Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse ggz (dNggz), Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (VPAN), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.
Onafhankelijke ketenpartners zijn: Rechtspraak, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer thema's