Handreiking 'Themabijeenkomst organiseren'

Werken met een beperking of psychische aandoening

Hoe ziet het veld van belangenbehartiging eruit op het gebied van arbeid? Welke partijen en personen spelen een rol en hoe breng je die bij elkaar? En wat moet je daar praktisch gezien voor regelen? Op al deze vragen geeft deze handreiking een antwoord.
 
In een themabijeenkomst komen mensen bij elkaar die allemaal te maken hebben met of geïnteresseerd zijn in het thema van de bijeenkomst, in dit geval thema’s die gaan over werken met een aandoening of een beperking. Dit betreft bijvoorbeeld mensen die zelf een aandoening of beperking hebben, gemeenteraadsleden, werkgevers en belangenbehartigers.
 
Tijdens de bijeenkomst kan gepraat worden over de ervaringen van al deze mensen met het thema. Zodat iedereen van elkaar hoort wat belangrijk is voor hem/haar, waar zij tegenaanlopen, maar ook waar formeel invloed kan worden uitgeoefend en op welke manier. Op die manier kan er samen nagedacht worden over passende oplossingen voor de dingen die nog niet zo goed gaan.
 
In deze handreiking zit informatie over hoe je een themabijeenkomst kunt voorbereiden en wat je dan allemaal moet regelen. En welke onderdelen een themabijeenkomst heeft, bijvoorbeeld een opening, kennismakingsronde en een ronde waarin mensen hun ervaringen uitwisselen. Alle onderdelen van de themabijeenkomst zijn uitgewerkt in een stappenplan. Deze handreiking is geschreven voor belangenbehartigers in de breedste zin van het woord, zodat deze voor iedereen als leidraad kan dienen om met elkaar in gesprek te gaan over werken met een aandoening of beperking.
 
Wij hopen dat deze handreiking je praktische handvaten biedt en helpt in het behartigen van de belangen. 

Download hier de handreiking