Project Monitor Transitie Jeugd

Monitor Transitie Jeugd-vrouw-kind-schminck

MIND is niet meer werkzaam op dit project. Kijk voor alle actuele projecten op onze overzichtspagina.

Loop jij ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? Meld het bij de Monitor Transitie Jeugd.

Signalen

De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering op de juiste plek terechtkomen. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.

Oplossingen

We inventariseren wat er mis gaat én welke oplossingen ouders en kinderen die te maken hebben met jeugdhulp zelf zien. Dit maken we zichtbaar in regionale en landelijke rapportages, bedoeld voor belangenbehartigers, gemeenten en de rijksoverheid. De rapportages bieden hen de mogelijkheid om de knelpunten concreet aan te pakken.

Deelnemers

De Monitor Transitie Jeugd is een  initiatief van LOC, Ieder(in), MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform.

Meer projecten