Rapport Mijn kwaliteit van leven beschikbaar

Hoe gaat het met mensen met psychische of psychiatrische problemen jonger dan 65 jaar? Kunnen zij leven zoals bij hen past? De uitkomsten en ervaringen staan in het rapport Mijn kwaliteit van leven | Mensen met psychische of psychiatrische problemen jonger dan 65 jaar.

Het rapport is hier  te downloaden. Gemeenten en provincies kunnen de uitkomsten van de eigen inwoners vinden op de website mijnkwaliteitvanleven.nl. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren. Meer informatie? Mail naar Debora.Korporaal@wijzijnmind.nl

De vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en zes landelijke koepels en gaat over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Over hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen.