Onderzoek Kwaliteit in de langdurige zorg

MIND wil graag inventariseren hoe bewoners in instellingen voor langdurige zorg en hun familie meepraten over kwaliteit van leven. Wil je jouw ervaringen en menig delen?

Vul dan 10 vragen in op: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/(mee)pratenoverkwaliteit

Samenspraak in de langdurige zorg biedt kansen om 'kwaliteit van leven' met elkaar vorm te geven.
Omdat 'een goed leven’ niet voor iedereen hetzelfde betekent, willen we graag weten wat jij belangrijk vindt. En op welke manier bewoners en naasten bij gesprekken daarover zijn betrokken.