Wonen

Vrouw smeert boterham voor kind

Iedereen heeft recht op een veilige en vertrouwde plek om zich thuis te voelen. Dat is zelfs een mensenrecht volgens artikel 19 van het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Goed wonen voor iedereen

Zelf kiezen waar en met wie je woont… Je eigen huis inrichten en contacten leggen in de buurt… Het zijn allemaal essentiële voorwaarde om voluit te kunnen leven, eigen keuzes te maken, mee te doen en erbij te horen. Helaas is goed wonen niet vanzelfsprekend als je met (ernstige) psychische problemen kampt. In dat geval heb je behoefte aan een veilige en sociale woonomgeving, waarin je makkelijk contact kunt maken met anderen. Daarom zetten we ons in het project ‘PG werkt samen’ samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland in voor ‘goed wonen voor iedereen’.

Actieplan

Met een 10-punten actieplan komen we op voor de woonbelangen van mensen met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid. Deze actiepunten weerspiegelen onze visie op goed wonen. Met dit actieplan richten we ons natuurlijk allereerst op de mensen om wie het gaat, maar daarnaast ook op lokale en regionale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid, zorgaanbieders, woningcorporaties, architecten en bouwers.

10 Actiepunten

  1. Geef mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid meer zeggenschap over hun woonsituatie;
  2. Zorg voor voldoende geschikte woningen;
  3. Verbeter de toegankelijkheid van buitenruimtes zoals balkons en tuinen;
  4. Steun en faciliteer groepen burgers die zelf wooninitiatieven ontwikkelen;
  5. Zorg voor heldere procedures en goede communicatie rond woningaanpassingen;
  6. Schenk aandacht aan de brandveiligheid;
  7. Versterk de inspraak van cliënten in regionaal en lokaal woonbeleid;
  8. Ondersteun zelfstandig wonen en voer een mantelzorg-vriendelijk woonbeleid;
  9. Maak en houd wonen betaalbaar;
  10. Faciliteer ontmoetingsmogelijkheden in het wonen.
Meer thema's