Wonen

Wonen wikipedia gelabeld hergebruik

Iedereen heeft recht op een veilige en vertrouwde plek om zich thuis te voelen. Dat is zelfs een mensenrecht volgens artikel 19 van het VN-verdrag voor de rechten van de mens.

Goed wonen voor iedereen

Zelf kiezen waar en met wie je woont… Je eigen huis inrichten en contacten leggen in de buurt… Het zijn allemaal essentiële voorwaarde om voluit te kunnen leven, eigen keuzes te maken, mee te doen en erbij te horen. Helaas is goed wonen niet vanzelfsprekend als je met (ernstige) psychische problemen kampt. In dat geval heb je behoefte aan een veilige en sociale woonomgeving, waarin je makkelijk contact kunt maken met anderen. Daarom zetten we ons in het project ‘PG werkt samen’ samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland in voor ‘goed wonen voor iedereen’.

Op www.goedwonenvooriedereen.nl vind je alles wat we doen om nieuwe wooninitiatieven mogelijk te maken en knelpunten op te heffen. Op deze site staan ook persoonlijke ervaringen met aangepaste woonvormen; een snel-test, tips voor belangenbehartigers en bewoners; aansprekende voorbeelden van wooninitiatieven; en informatie die je nodig hebt als je zelf een woonvorm wilt starten.

Actieplan

Met een 10-punten actieplan komen we op voor de woonbelangen van mensen met een fysieke beperking of psychische kwetsbaarheid. Deze actiepunten weerspiegelen onze visie op goed wonen. Met dit actieplan richten we ons natuurlijk allereerst op de mensen om wie het gaat, maar daarnaast ook op lokale en regionale belangenbehartigers, gemeenten en de overheid, zorgaanbieders, woningcorporaties, architecten en bouwers.

10 Actiepunten

  • Geef mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid meer zeggenschap over hun woonsituatie;
  • Zorg voor voldoende geschikte woningen;
  • Verbeter de toegankelijkheid van buitenruimtes zoals balkons en tuinen;
  • Steun en faciliteer groepen burgers die zelf wooninitiatieven ontwikkelen;
  • Zorg voor heldere procedures en goede communicatie rond woningaanpassingen;
  • Schenk aandacht aan de brandveiligheid;
  • Versterk de inspraak van cliënten in regionaal en lokaal woonbeleid;
  • Ondersteun zelfstandig wonen en voer een mantelzorg-vriendelijk woonbeleid;
  • Maak en houd wonen betaalbaar;
  • Faciliteer ontmoetingsmogelijkheden in het wonen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit thema? Neem dan contact op met Margriet Paalvast, margriet.paalvast@wijzijnmind.nl. Of kijk op: www.goedwonenvooriedereen.nl.

Meer thema's