Eerste Kamer neemt Wet Verplichte GGz aan

De wet verplichte GGz is dinsdag 23 januari aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat de huidige BOPZ vervangen en wordt per 1 januari 2020 ingevoerd.

De wet verplichte GGz biedt volgens MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid een aantal verbeteringen ten opzichte van de BOPZ. De rechter besluit welke vorm van dwang mag worden toegepast, terwijl hij onder de BOPZ alleen beslist over het gedwongen opnemen van een persoon. In de wet staat de behandeling centraal en niet de gedwongen opname. Familie krijgt voor het eerst een volwaardige juridische positie en ook de familievertrouwenspersoon krijgt een wettelijke status. Een cliënt mag een eigen plan van aanpak opstellen om verplichte zorg af te wenden.

Op een aantal onderdelen van de wet is MIND zeer kritisch. Zo wil de koepel van cliënten- en familieleden niet dat mensen eerder in aanmerking gaan komen voor gedwongen zorg. Ook staat de koepel erop dat de geneesheer-directeur zijn werk volstrekt onafhankelijk genoeg gaat uitvoeren. MIND is blij met de aangenomen motie dat er specifiek gemonitord wordt hoe de beleving en ervaringen van patiënten zich ontwikkelen. We zullen goed in de gaten houden hoe deze verandering in de praktijk gaat uitpakken. Minister de Jonge heeft toegezegd dat al tijdens de implementatie van de wet geëvalueerd gaat worden.

“De toegang tot vrijwillige en ambulante zorg is slecht en er zijn lange wachtlijsten voor mensen met complexe psychische aandoeningen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor onnodig in een crisis terecht komen en onder dwang moeten worden behandeld.” Dat zegt Marjan ter Avest, directeur van MIND.

Dit was ook onderdeel van het debat in de Eerste Kamer. De bewindslieden minister de Jonge en/of staatssecretaris Paul Blokhuis hebben daarom tijdens de plenaire behandeling van de wetten op 15 en 16 januari jl. toegezegd dat ze wettelijk willen regelen dat de dwangcijfers per instelling en regio openbaar worden gemaakt. De staatssecretaris deed bovendien de toezegging zich maximaal in te spannen om separatie terug te dringen en hier concrete afspraken over te maken. Ook zal hij met de sector concrete afspraken maken over een snelle(re) opbouw van ambulante zorg en het terugdringen van wachtlijsten. Dat gaf de Eerste Kamer genoeg vertrouwen om de wet aan te nemen.

Meer informatie

Inbreng Ronde Tafel gesprek, mei 2017

Brief over toename dwang, en belang transparantie naar Tweede Kamer

Wvggz aangenomen door Tweede Kamer, Observatiemaatregel geschrapt, februari 2017

dwang2
Meer nieuws