Wat vinden patiënten belangrijk bij opname in een eerstelijnsverblijf?

Soms is een tijdelijke vorm van verblijf in een instelling nodig, bijvoorbeeld omdat het vanuit het ziekenhuis naar huis een te grote stap is. Wat vinden mensen belangrijk voor, tijdens en na een dergelijk tijdelijk verblijf in een instelling?

Door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland is gezamenlijk gewerkt aan criteria vanuit patiëntenperspectief voor het eerstelijnsverblijf (elv). Om de criteria te ontwikkelen zijn mensen met ervaringen met eerstelijnsverblijf bevraagd. Dat heeft geleid tot criteria die van belang zijn voor patiënten, zorgverleners en voor de zorginkoop.

We zien dat patiënten en hun naasten de volgende punten belangrijk vinden:

Inzicht in het aanbod, zodat patiënten samen met hun arts een keuze kunnen maken voor de best passende en beschikbare plaats;
• Het bepalen van de keuze moet aansluiten bij de persoonlijke behoefte van mensen;
Een vast aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten;
Een soepele overgang vanuit het verblijf naar thuis (dus bijv. met zorg).

Kijk voor alle bijzonderheden in de rapportage van het onderzoek

eerstelijns
Meer nieuws