Tussenevaluatie wachttijden: 21 regio's niet binnen de norm

wachtkamer

Een deel van de regio’s slaagt er door samenwerking behoorlijk goed in om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) binnen de maximaal aanvaardbare normen te brengen én te houden. In de overige regio’s is nog een extra inspanning nodig. Dit constateren GGZ Nederland, MIND, MEERGGZ en Zorgverzekeraars Nederland in de tussenevaluatie van hun gezamenlijke actieplan om wachttijden in de ggz aan te pakken.
 
Cliënten die dringend wachten op zorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio. Alle regio’s delen daarom de resultaten van goede voorbeelden die daar worden uitgevoerd. Dit gebeurt op diverse werkbijeenkomsten die plaatsvinden in maart, tijdens het congres Meer grip op wachttijden in de ggz op 11 april en via de nieuwsbrief ‘Weg van de wachtlijst’. Door van elkaar te leren moet het aantal regio’s dat erin slaagt wachttijden terug te dringen verder stijgen. De 21 regio’s met de langste wachttijden zullen hun plan van aanpak openbaar maken.
 
De tussenevaluatie geeft een beeld van: het verkorten van de lange wachttijden voor specifieke cliëntgroepen, de casusaanpak en mogelijkheden voor doorzettingsmacht (voor complexe casuïstiek), vormen van wachttijdbegeleiding en de inzet van ervaringsdeskundigen in het kader van de wachttijdproblematiek. Daarnaast biedt de rapportage inzicht in de wachttijden per patiëntengroep.

Veel cliënten hebben te lijden onder de lange wachttijden en het is frustrerend dat een echte doorbraak zo lang op zich laat wachten. Uiteindelijk zullen partijen in de regio samen voor een oplossing moeten zorgen. Met de afspraken die in de tussenevaluatie gemaakt zijn, wordt de druk weer iets verhoogd.

MIND zal de ontwikkelingen zeer kritisch blijven volgen. Daarbij blijven we hameren op onze speerpunten: korte wachttijd tot het eerste consult; een oplossing voor knelpunten rond specifieke cliëntgroepen (onder meer trauma, autisme, eetstoornissen), goede wachttijdbegeleiding en  inzet ervaringsdeskundigen. Voor mensen die echt vastlopen omdat hun zorgvraag niet in een hokje past moet een doorzettingsmacht komen die een oplossing kan forceren. 

Lees hier de tussenevaluatie

Meer info op de website Weg van de wachtlijst

Meer nieuws