Terugblik Spotlightbijeenkomst

Herstel; ermee leren leven?

Op donderdag 7 december 2017 vond een Spotlightbijeenkomst plaats over herstel. De Spotlightbijeenkomsten worden georganiseerd door MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Doel: kennis delen en patiëntenorganisaties wijzen op bestaande, goed werkende instrumenten die zij voor hun achterban kunnen inzetten.

In deze Spotlightbijeenkomst geeft Jaap van der Stel, lector GGZ Hogeschool Leiden zijn visie op herstel. Vervolgens komen twee aansprekende voorbeelden voorbij van succesvolle herstel-initiatieven. Sonja en Hans van der Flier laten zien hoe zij vanuit Zelfregiecentrum Leiden mensen begeleiden. Daarna Noëlle Kamminga vertelt over PPEP4ALL: een uitgewerkt programma waarmee patiënten met een chronische aandoening en hun partners hun kwaliteit van leven kunnen verhogen. Door deze voordrachten wordt duidelijk dat het bij herstel om veel meer gaat dan alleen klinisch herstel. Minstens zo belangrijk is het functionele herstel, zodat mensen met een chronische aandoening weer grip op hun leven krijgen en vooruit kunnen.

Lees hier het hele verslag

herstel3
Meer nieuws