Regeerakkoord 2017-2021

'Vertrouwen in de toekomst'

Afgelopen dinsdag is het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gepresenteerd. We hebben de onderdelen die relevant zijn voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en de achterban van MIND op een rijtje gezet. In een later stadium zullen we hier dieper op ingaan.
Een eerste indruk laat zien dat er geen ingrijpende hervormingen zijn. Ook constateren we voorzichtig een aantal verbeteringen, zoals bijvoorbeeld de regionale doorzettingsmacht en de toegang tot de Wlz. Maar hoe (en of) een en ander uiteindelijk in de praktijk wordt uitgewerkt, zal moeten blijken als de portefeuilles binnen het kabinet zijn verdeeld en de nieuwe bewindslieden met de onderwerpen aan de slag gaan.

Lees hier de onderdelen uit het regeerakkoord die relevant zijn voor de ggz
Lees hier het volledige regeerakkoord

regeerakkoord
Meer nieuws