MIND Kennisagenda

42307689_s

Top-10 onderzoeksprioriteiten vastgesteld

MIND vindt vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein belangrijk. Daarom is het goed dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar psychische aandoeningen. Wij zijn echter van mening dat dit onderzoek zich veel meer moet richten op onderwerpen die volgens ggz-cliënten en naasten belangrijk zijn. Denk aan het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de gezondheid, of de relatie tussen leefstijl en een psychische aandoening. Dergelijk onderzoek kan veel meer impact hebben voor cliënten en naasten. Dat is de reden dat we onderzoek naar deze thema’s willen stimuleren met onze Kennisagenda.
 
Wat vinden cliënten, familieleden en naasten belangrijk?
Samen met cliënten, naasten en familieleden is MIND tot de volgende 10 onderzoeksprioriteiten gekomen:

  1. Hoe een cliënt in zijn behandeling meer inzicht krijgt in wat voor hem nodig is voor herstel en een zinvol leven
  2. Hoe de behandeling goed kan worden afgestemd op persoonlijke kenmerken en behoeften van cliënten, familie en naasten
  3. Het effect van langdurig gebruik van psychofarmaca op de lichamelijke, emotionele en cognitieve gezondheid
  4. Het effect van de inzet van ervaringsdeskundigen op het herstel en de gezondheid van cliënten, familie en naasten
  5. De wederkerige relatie tussen leefstijl en lichamelijke en psychische gezondheid
  6. Het voorkomen, vroegtijdig signaleren en behandelen van psychische aandoeningen bij jongeren, ouderen en specifieke groepen
  7. Wat familie en naasten, leerkrachten en werkgevers nodig hebben voor het bieden van ondersteuning bij preventie en herstel van psychische aandoeningen
  8. Het effect van meer regie van de cliënt en zijn familie en naasten tijdens de behandeling
  9. De maatschappelijke kosten en baten van ambulantisering, waaronder de inzet van familie en naasten bij de behandeling en het herstel van de cliënt
  10. Het effect van stress op psychische aandoeningen in een veranderende samenleving

In onze uitgebreide rapportage vind je meer over deze prioriteiten.

Hoe is de MIND Kennisagenda tot stand gekomen?

De MIND Kennisagenda MIND is tot stand gekomen met ondersteuning van SiRM, een strategisch adviesbureau voor de gezondheidszorg.

Verder waren ervaringsdeskundige cliënten, familieleden en naasten uit de achterban van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid nauw betrokken, net als ons referentenpanel. Daarnaast hebben nog 700 leden van het ggz-panel van MIND Platform en Psychisch Gezien de vragenlijst ingevuld. Tot slot waren enkele vooraanstaande onderzoekers uit ons netwerk betrokken bij de Kennisagenda.

Aandoening-overstijgend onderzoek
Belangrijk om te vermelden is het feit dat cliënten- en familieorganisaties in de ggz ook agenda’s hebben opgesteld of daar nog mee bezig zijn. Dit zijn agenda’s die over een specifiek ziektebeeld gaan, zoals depressie of eetstoornissen, maar duidelijk ook raakvlakken hebben met de onderwerpen van de MIND Kennisagenda. Onze agenda is aandoening-overstijgend, maar legt wel graag de verbinding met de agenda’s van de landelijke cliënten- en familieorganisaties. We denken dat we samen de thema’s van cliënten, familieleden en naasten krachtig kunnen neerzetten.
 
Hoe verder?
We zetten de Kennisagenda in bij al onze kennisactiviteiten. We delen de agenda met onderzoekers, professionals en financiers van onderzoek, zoals ZonMw. We vragen deze partijen om in hun onderzoeksprogramma’s rekening te houden met de onderzoeksprioriteiten uit onze Kennisagenda. Op de website van MIND Fonds Psychische Gezondheid lees je meer over hoe we verder gaan met subsidies. 
 
Meer informatie
Wil je meer weten over de ziektespecifieke kennisagenda’s vanuit cliënten- en familieperspectief, kijk dan bij:

Psychose (Ypsilon)
Depressie (Depressie Vereniging)
Eetstoornissen 

Meer informatie over het Onderzoeksprogramma GGz van ZonMw vind je hier.
Meer informatie over participatie bij ZonMw vind je hier.
Meer informatie over patiëntenparticipatie vind je bij het Participatiekompas.
 

Meer nieuws