MIND Kennisagenda

42307689_s

MIND vindt vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein belangrijk. Daarom is het goed dat wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar psychische aandoeningen. Dit onderzoek moet zich wat MIND betreft meer richten op onderwerpen die volgens ggz-cliënten en naasten belangrijk zijn. Daarom heeft MIND in 2017 een Kennisagenda ontwikkeld. 

Nieuwe Kennisagenda
Na 5 jaar was onze oude Kennisagenda toe aan vernieuwing. MIND heeft daarom in 2022 een nieuwe Kennisagenda ontwikkeld, samen met de achterban. MIND heeft dit gedaan in samenwerking met SiRM, een strategisch adviesbureau in de gezondheidszorg. Enkele oude thema’s blijven van belang, maar er zijn ook nieuwe onderwerpen naar voren gekomen. 

Een belangrijk doel is om onderzoekers te beïnvloeden om meer rekening te houden met de wensen voor onderzoek van mensen met psychische klachten en hun naasten. Daarnaast is de Kennisagenda leidend voor eigen onderzoek van MIND.   

Lees/download hier de Kennisagenda

Onderwerpen voor onderzoek: wat vinden cliënten en naasten belangrijk?
Samen met cliënten en naasten is MIND tot de volgende 10 onderzoeksprioriteiten(donkere vakken) en 5 implementatieonderwerpen (witte vakken) gekomen. De thema’s zijn verdeeld binnen de drie beleidslijnen van MIND (preventie, kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven). Aanvullend beschrijft de MIND Kennisagenda ook algemene wensen voor onderzoek en beleid.

 

Kennisagenda

Totstandkoming MIND Kennisagenda
De MIND Kennisagenda is tot stand gekomen door middel van twee focusgroep bijeenkomsten met in totaal 14 ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten uit de achterban van MIND en door een vragenlijst uit te zetten via het ggz-panel van MIND. De vragenlijst is ingevuld door 668 personen. De Kennisagenda is getoetst bij de focusgroepdeelnemers en bij onderzoekers uit het netwerk van MIND en op basis hiervan verbeterd.  

Aandoeningspecifiek onderzoek
De MIND Kennisagenda beschrijft prioriteiten voor onderzoek die aandoeningoverstijgend zijn. Hiermee is de Kennisagenda aanvullend aan bestaande kennisagenda’s voor aandoeningspecifieke onderwerpen van cliënten- en naastenorganisaties in de ggz. MIND roept onderzoekers op om bij het bepalen van een onderzoeksonderwerp, naast de MIND Kennisagenda, gebruik te maken van deze agenda’s: 

Daarnaast hebben verenigingen Ypsilon en Plusminus ook een document opgesteld met onderzoekswensen. Dit document is op te vragen bij MIND. 

Hoe verder?
We zetten de Kennisagenda in bij alle MIND-kennisactiviteiten. We delen de agenda ook met onderzoekers, professionals en financiers van onderzoek, zoals ZonMw. ZonMw heeft een speciaal onderzoeksprogramma ggz: Onderzoeksprogramma ggz - ZonMw. We vragen degenen die deelnemen aan dit onderzoeksprogramma om hierin rekening te houden met de onderzoeksprioriteiten uit onze Kennisagenda. 

Meer nieuws