Koningin Máxima bij lancering Alliantie Gender & GGZ

maxima livestream

Te weinig aandacht voor sekse- en genderverschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender en GGZ opgericht, een uniek samenwerkingsverband van het hele ggz-veld waarin cliënten, hulpverleners en ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren wil de alliantie meer aandacht voor sekse-en genderdiversiteit in deze sector.

De alliantie pleit voor meer gendersensitief wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. En voor meer kennis en bewustwording over genderverschillen bij professionals en het publiek. De kick off van de nieuwe alliantie heeft plaatsgevonden op 3 februari tijdens de online Bijeenkomst Gender en GGZ. Hare Majesteit Koningin Máxima was aanwezig bij de lancering en nam het eerste exemplaar van de ‘De Missie en Kennisprioritering’ van de Alliantie Gender en GGZ in ontvangst. Marjan ter Avest was namens MIND aanwezig. 

Download hier het missiestatement

Bekijk hier de bijeenkomst van 3 februari

Voorafgaand aan de lancering spraken onderzoekers over de uitkomsten van het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. Er werd onder meer ingegaan op de rol die genderverschillen spelen bij psychiatrische aandoeningen, emotionele problemen bij meisjes en jongens en autisme bij vrouwen. 

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid heeft in samenwerking met WOMEN Inc. geïnventariseerd hoe genderverschillen een rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor deze verkenning zijn, in opdracht van ZonMw, de ervaringen van cliënten op het gebied van mentale gezondheid in relatie tot sekse- en genderverschillen in kaart gebracht. Daarnaast is bij professionals opgehaald welke onderwerpen, thema’s en aandoeningen meer aandacht verdienen op gebied van preventie, oorzaak, diagnose en behandeling in de ggz.

Bekijk hier de rapportage van de verkenning

Meer nieuws