Lancering Manifest Hoofdzaken op 30 september

Hoofdzaken foto

Op 30 september lanceren MIND, de Hersenstichting, en ZonMw het Manifest Hoofdzaken. In dit Manifest pleiten we voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische gezondheid. Het doel is om samenwerking te bevorderen tussen disciplines als psychiatrie, psychologie en neurologie, alsook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen. Samen hebben we de ambitie om mensen langer in goede gezondheid te laten leven. Het manifest Hoofdzaken zal tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag aan Hare Majesteit Koningin Máxima worden aangeboden.
 

Hersen- en/of psychische aandoeningen

In Nederland heeft een op de vier mensen een hersen- en/of  psychische aandoening. Dit gaat om psychische stoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, zoals dementie, slaapstoornissen en hersenaandoeningen en een geestelijke handicap die in het eerste levensjaar tot uiting  komen. De aandoeningen hebben grote impact op het dagelijks leven van  mensen en hun naaste omgeving. Daarnaast is twintig procent van alle jaarlijkse sterfgevallen in Nederland gerelateerd aan een ernstige hersenaandoening. De behandelmogelijkheden voor patiënten zijn beperkt. Dit komt mede door gebrek aan medische onderbouwing. De zorgkosten bedragen jaarlijks ruim 25 miljard euro. Dat is meer dan een kwart van alle zorgkosten in Nederland. De verwachting is dat deze verder gaan stijgen (RIVM-onderzoek 2017 in opdracht van de Hersenstichting).

Prioriteiten in het Manifest

MIND heeft de afgelopen periode met de Hersenstichting en ZonMw gewerkt aan een manifest waarin wij pleiten voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische gezondheid. In het manifest staan drie prioriteiten. Ten eerste willen we betere preventie en meer effectieve behandelmethoden voor de patiënt. Hiervoor moeten patiënten en mensen in hun naaste omgeving betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Tweede punt is het bundelen van bestaande en nieuwe kennis over de aandoeningen. Dit kan door het stimuleren van onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe technieken voor precisiegeneeskunde en leefstijlinterventies. Ten derde moeten betrokken disciplines en organisaties kennis en data met elkaar gaan delen en netwerken gaan opbouwen.

Lancering op 30 september

Hoofdzaken wordt op 30 september, in aanwezigheid van Koningin Máxima, in Den Haag gelanceerd. Tijdens de bijeenkomst worden de prioriteiten van het manifest aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht door hoogleraren en deskundigen uit onder meer de psychiatrie, neurologie, hersenonderzoek en klinische genetica.

Steun voor manifest

Het manifest is al ondertekend door medici, wetenschappers, bedrijven, beroepsverenigingen en patiëntenverenigingen. Ook hebben we bevlogen ambassadeurs uit de neurologie en psychiatrie gevonden die Hoofdzaken zullen vertegenwoordigen. Hieronder bijvoorbeeld onze eigen Monique van den Eijnden, projectmedewerker en beleidsadviseur bij MIND. Zij schreef een mooi blog over waarom zij zich voor Hoofdzaken inzet.

Ons mentaal functioneren en de hersenen zijn onvervangbaar en de werking ervan is uniek, complex en allesomvattend. Daarover is heel veel, en tegelijkertijd nog veel te weinig bekend. MIND slaat de handen ineen met de Hersenstichting en ZonMw, om zo als initiatief Hoofdzaken gezamenlijk een eerste stap te zetten richting het realiseren van oplossingen voor mensen met een hersen- en/of psychische aandoening. Samen maakt Hoofdzaken meer impact. Wil je als vereniging ook het manifest ondersteunen? Stuur een mail naar monique.vandeneijnden@wijzijnmind.nl Zie voor meer informatie de website van Hoofdzaken: www.hoofdzaken.net. Ook is het mogelijk om je hier aan te melden voor de nieuwsbrief van Hoofdzaken.

Meer nieuws