Maak specifiek coronabeleid voor jeugd

71836814_s

Bescherm kinderen en jongeren tegen de nadelige gevolgen van de coronamaatregelen. Maak voor hen specifiek coronabeleid. Dat is de oproep van MIND samen met andere jeugdexperts, gericht aan het kabinet, het Outbreak Management Team en de veiligheidsregio's.

De experts pleiten ervoor om niet alleen een regionale escalatieladder in te voeren, maar om ook voor elke escalatiefase te kijken welke maatregelen moeten gelden voor kinderen en jongeren. Daarbij is een goede afweging nodig tussen een veilige samenleving en een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren.

De coronamaatregelen hadden tijdens de eerste maanden van de crisis veel invloed op kinderen en jongeren. Vaak was het contact met belangrijke volwassenen en leeftijdsgenoten verboden. Onderwijs, kinderopvang, zorg, sport en vrije tijd stonden onder druk. Voor hun ontwikkeling hebben kinderen en jongeren juist contact nodig met anderen die hen stimuleren, uitdagen en begeleiden.

'Heb nu oog voor kinderen en jongeren', schrijven de jeugdexperts. 'Streef ernaar om hun dagelijks leven zoveel mogelijk te laten doorgaan. Als volwassenen moeten wij zorgen dat zij de ruimte, de kansen en het vertrouwen krijgen om zich te ontwikkelen.'

MIND maakt zich specifiek zorgen om de mentale gezondheid onder jongeren en roept iedereen op met jongeren in gesprek te gaan over hoe zij zich voelen en of zij zich zorgen maken. Wanneer zij psychische problemen ervaren, aarzel niet om hulp in te schakelen. Richting zorgprofessionals doet MIND de oproep om zoveel mogelijk met de jongeren en hun naasten te overleggen welke vorm van hulp zij nodig hebben en op welke wijze hen dit het beste past.

Lees de oproep en welke organisaties hierbij betrokken zijn.

Meer nieuws