Kamervragen uitkeringsstop bij gedwongen opname

2008_106_247916755_hamer_met-juridische-weegschaal_610x410 (1)

Op basis van artikel 13 van de Participatiewet worden mensen hun recht op bijstand ontnomen. Deze maatregel is eigenlijk bedoeld voor gedetineerden om te voorkomen dat hun uitkering tijdens detentie doorloopt. Maar in de praktijk wordt deze ook toegepast wanneer mensen op grond van de Wet Verplichte ggz worden opgenomen. Onterecht, probleem verhogend en stigmatiserend vindt MIND. Op 18 mei heeft VVD-Kamerlid Van den Hil hierover Kamervragen gesteld.

Wegvallen recht op uitkering verhoogt problemen

In de praktijk wordt artikel 13 uit de Participatiewet toegepast op mensen die op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) onder dwang zijn opgenomen. De Wvggz is door de wetgever juist ontwikkeld om er een behandelwet van te maken die gedwongen opnames tot het minimum beperkt en streeft naar een (tijdelijke) behandeling, soms in de thuissituatie, gericht op herstel van de autonomie van betrokkene en volledige maatschappelijke participatie. Wanneer hun uitkering wegvalt, kunnen zij in de schulden raken, of erger nog, hun woning kwijtraken. De gedwongen opname verhoogt dan de problemen en belemmert hun herstel. Bovendien is het stigmatiserend dat mensen die gedwongen worden opgenomen, nu gelijk worden gesteld met gedetineerden, terwijl ze dat expliciet niet zijn.

Gelijke rechten als bij vrijwillige opname

Mensen die onder de Wvggz vallen, moeten op dezelfde wijze benaderd en ondersteund worden als mensen die vrijwillig worden opgenomen. De huidige Participatiewet is niet duidelijk hierover en leidt in de praktijk tot gelijkstelling van rechten bij detentie en bij gedwongen opname.

Aanpassing Participatiewet noodzakelijk

De staatssecretaris van VWS en de minister van SZW moeten maatregelen treffen zodat artikel 13 lid 1 van de Participatiewet niet van toepassing is op burgers die vanuit de Wvggz tijdelijk zijn opgenomen. Op 18 mei heeft kamerlid Jacqueline van Hil aan staatssecretaris Blokhuis gevraagd om te voorkomen dat mensen hierdoor in de problemen komen.

Mogelijkheden binnen huidige wetgeving

Gemeenten kunnen ook zelf besluiten om artikel 13 lid 1 niet van toepassing te laten zijn op mensen vanuit de Wvggz en een cliënt met een gedwongen opname hetzelfde behandelt als mensen die vrijwillig zijn opgenomen. MIND roept alle gemeente op dit te doen.

Zie ook onze input hierover aan de tweede kamer voor het overleg over de Participatiewet op 8 februari dit jaar en een recent verschenen opiniestuk in Parool van drie psychiaters.

Meer nieuws