Inbreng MIND in Algemeen Overleg ggz 29 november

Op 29 november vindt het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer plaats over de ggz.
MIND Landelijk Platform vraagt in een brief aan de Vaste Kamercommissie aandacht voor het feit dat cliënten en hun naasten worden geconfronteerd met lange wachttijden, hulpverleners die onvoldoende samenwerken en loketten die gesloten blijven of alleen maar naar elkaar verwijzen.

De persoonlijke gevolgen voor mensen met een psychische aandoening en hun naasten zijn dramatisch. MIND doet met deze brief concrete voorstellen om de negatieve spiraal te doorbreken: 

- een versnelde invoering van de lokale en regionale doorzettingsmacht zoals vermeld in het Regeerakkoord
- terugdringen lange wachttijden 
- versnelde opbouw ambulante zorg
- spoedige besluitvorming en wetswijziging voor toegang ggz cliënten tot de Wlz
- time out voorzieningen die escalaties kunnen helpen voorkomen 
- een 24/7 meldpunt voor de niet-acute hulpvraag 
- laagdrempelige (inloop)voorzieningen
- integrale en persoonsvolgende bekostiging van zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige aandoeningen
- belang van transparantie: inzicht in wachttijden, dwangtoepassingen en crisissituaties  

 Lees hier de gehele brief

17- febuari clientonvriendelijke observartiemaatr
Meer nieuws