Grote zorgen om prijsverhoging medicijn Priadel

24930469_s

Met ingang van 1 juli 2019 is het medicijn Priadel (lithiumcarbonaat) drie keer zo duur geworden. 
De organisaties Plusminus, Depressie Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, KenBis en MIND maken zich grote zorgen om de gevolgen van deze forse prijsverhoging en hebben hun zorgen verwoord in een brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Lithium is een uniek medicijn dat sinds tientallen jaren wordt gebruikt door veel mensen met een bipolaire of depressieve stemmingsstoornis. Priadel en Camcolit (medicatievormen van lithium) zijn vanwege gereguleerde afgifte, smaak en veilige eenheidsdosering in de officiële Nederlandse behandelrichtlijnen als voorkeursmedicatie beschreven. Ook voor de World Health Organisation is lithium wereldwijd een van de essentiële geneesmiddelen. Daarom maakt lithium nu deel uit van het basispakket. En dat moet zo blijven.

Als gevolg van de prijsstijging moeten patiënten vanaf 1 juli 2019 een maandelijkse eigen bijdrage betalen van € 11,02 (exclusief BTW) voor 100 stuks van 400 mg, gemiddeld €80 tot €120 op jaarbasis. De fabrikant, Essential Pharma, is verantwoordelijk voor deze prijsstijging. Een alternatief voor Priadel is Camcolit. Sinds begin 2017 is ook dit medicijn in handen van Essential Pharma en ook hiervan werd de prijs destijds fors verhoogd. Deze farmaceut heeft nu een monopoliepositie voor de twee vormen van lithium.

Ruim 31.000 mensen slikken dagelijks lithium. Voor het merendeel van de patiënten helpt het om de stemming stabiel te houden en een depressie of (hypo)manie te behandelen en te voorkomen. Het betreft hier een kwetsbare groep mensen waarvan velen als gevolg van hun aandoening zijn aangewezen op een uitkering op bijstandsniveau, die bovendien bovengemiddelde zorgkosten moeten maken. Deze mensen confronteren met opnieuw een eigen bijdrage vinden wij dan ook volstrekt ongewenst en ongepast. Het risico is aanwezig dat er mensen moeten stoppen met het medicijn omdat ze deze eigen bijdrage niet kunnen betalen. Het niet gebruiken van hun medicatie kan leiden tot het belanden in een depressie en of manie.

Het is een ernstige situatie dat een geneesmiddel, dat zo belangrijk is voor de gezondheid en het welbevinden van mensen, van de ene op de andere dag vier keer zo duur kan worden. Het wordt tijd dat de overheid de machtspositie van de farmaceutische industrie beperkt. Met als eerste stap dat de minister van VWS de monopoliepositie van Essential Pharma toetst aan de zorgplicht die ook de farmaceutische industrie heeft en daar waar mogelijk direct ingrijpt op het handelen van deze monopolist.
 
Lees hier de brief aan de Vaste Kamercommissie VWS

Meer informatie hierover is te vinden in o.a. de volgende media:
Artikel Volkskrant
Bericht NOS
Radio interview EenVandaag met onder andere Henk Mathijssen (voorzitter Plusminus). (volgt nog)

Meer nieuws