Congres ‘Meer grip op wachttijden in de ggz’

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseert MIND samen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en GGZ Nederland het congres ‘Meer grip op wachttijden in de ggz’. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de ggz om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden.

Er is door MIND, ZN en GGZ Nederland sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de ggz binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar de knelpunten in de wachttijden.

Interactieve workshops
De ochtend staat in het teken van de inzichten van de taskforces en welke impact dit heeft op landelijk, regionaal en instellingsniveau. Ook beveiligde ggz en de opbouw van ambulante zorg komen aan bod. In de middag staan tien interactieve workshops op het programma. Enkele onderwerpen zijn het toepassen van e-health om de wachttijden te verkorten, de inzet van ervaringsdeskundigen en het verbeteren van de logistiek in de keten.

Voor wie?
Het congres is voor cliënten(-vertegenwoordigers), ggz-professionals, huisartsen en vertegenwoordigers van ggz-aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten.

Download hier de uitnodiging
 

congres wachtlijst
Meer nieuws